Appels
Appels

Wat vindt GroenLinks van het coalitieprogramma?

Op 20 april hebben CDA, GBO en VVD het coalitieprogramma ondertekend. Vervolgens zijn op 24 april de wethouders benoemd. Hier onze inhoudelijke reactie.

GroenLinks staat voor transparantie. Het proces van coalitievorming heeft vooral achter gesloten deuren plaatsgevonden, maar we zijn blij met het snelle eindresultaat. Daarnaast herkennen we veel van onze punten in het coalitieprogramma. Je zou haast denken dat GroenLinks Overbetuwe mee mocht schrijven! Het lijkt erop dat de coalitiepartijen hun best gedaan hebben om ook belangrijke punten van andere partijen op te nemen.

Wij zijn blij met de volgende punten:

 • Aandacht voor alle oorzaken van een probleem als iemand om hulp vraagt

 • Aandacht voor preventie en nazorg

 • In elk dorp één plek is waar je voor alle hulp terecht kunt

 • Meer steun voor mensen met weinig geld

 • Snelle hulp bij schulden

 • Minder wachttijd bij aanvragen bijstandsuitkering

 • Meer betaalbare woningen

 • Ruimte voor tiny houses, ecologische woningen en woningbouwinitiatieven van onderop

 • Stoppen met aardgas

 • Duurzame energie op te wekken

 • Met de gemeenteraad in een dorp vergaderen als we het over dat dorp hebben

 • Een vrij liggend fietspad langs de Linge

Er zijn ook punten die extra aandacht krijgen van GroenLinks. Zo kenmerkt de bestuurscultuur van Overbetuwe zich niet door transparantie. De coalitie heeft transparantie wel als belangrijk punt genoemd, alleen handelt zij er nog te weinig naar. GroenLinks zal de woorden, maar vooral de daden van deze coalitie op dit punt dan ook scherp volgen.

Ook maken we ons zorgen over de verzakelijking van het sociaal domein. De coalitie verwacht van inwoners dat ze zelfredzaam zijn en dat ze op eigen kracht vooruit komen. Wat gebeurt er met mensen die dit tijdelijk of niet (meer) zelf kunnen? Wij blijven staan voor een eerlijke en sociale gemeente.

Daarnaast verwacht de coalitie op het onderwerp duurzaamheid veel van de markt. Uit het coalitieprogramma, pagina 5: “Het zuinig omgaan met energie is niet alleen een zaak van de overheid, maar eerst en vooral van onze inwoners en van het bedrijfsleven.” En op pagina 17: “Voor het bedrijfsleven, scholen en het verenigingsleven willen wij in essentie eenzelfde weg bewandelen, waarbij bijvoorbeeld voorlichting over (en praktische tips bij) maatregelen met een korte terugverdientijd aangeboden kan worden.” Volgens GroenLinks ga je het klimaat niet redden door het aan de markt over te laten. De overheid moet komen met concrete maatregelen en die kans laat het college in dit coalitieprogramma liggen.

Tenslotte is ook de Omgevingswet die in 2021 wordt ingevoerd voor GroenLinks een punt van aandacht. Met deze nieuwe wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling makkelijker maken. GroenLinks wil ervoor zorgen dat bewoners vanaf het begin betrokken worden als het gaat om projecten in hun omgeving. Wij willen dit vastgelegd zien in de nog te schrijven Omgevingsvisie.

GroenLinks wilde tijdens de raadsvergadering op 24 april inhoudelijk op het coalitieprogramma ingaan, maar CDA, GBO en VVD wilden hiervoor de ruimte niet geven. Daardoor konden onze raadsleden niet bepalen of de wethouders wel of niet geschikt waren. Zij hebben daarom tegen de benoeming van de wethouders gestemd. Dit heeft niets te maken met de wethouders als personen. GroenLinks wil op inhoud kunnen beoordelen. Als dat niet kan, kunnen we niet voorstemmen en zijn dan genoodzaakt tegen te stemmen.

We zijn blij dat het echte werk nu kan beginnen. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking met de burgemeester, wethouders en politieke partijen. De raadsleden en burgerleden staan te springen om het over de inhoud te hebben.