Weer geen sociale huurwoningen in Zetten

Morgen (dinsdag 2 april) bespreekt de gemeenteraad het bestemmingsplan Steenbeekstraat in Zetten. In dit plan wil men 19 woningen bouwen, alle middeldure koopwoningen en dure koopwoningen. Dit terwijl er door B&W van de gemeente Overbetuwe in het afgelopen najaar nog is aangegeven dat er in de gemeente juist geen behoefte is aan dure koopwoningen, maar aan sociale huurwoningen en goedkope starterswoningen.

GroenLinks vindt dat de gemeente zich veel meer moet inzetten om koopwoningen voor starters en sociale huurwoningen te bouwen. Daarom dienen wij, samen met PvdA Overbetuwe, bijgevoegd amendement in. Met dit amendement kan de gemeente een halt toeroepen aan projectontwikkelaars, die uit winstbejag zoveel mogelijk dure woningen bouwen ten koste van inwoners die al jaren wachten op een huurwoning of een goedkope starterswoning.