europaplein elst

Weer nieuwbouw zonder sociale huurwoningen

Onlangs heeft de gemeenteraad twee nieuwbouwprojecten goedgekeurd, waarin wéér geen sociale huurwoningen voorkomen.

Aan het Europaplein in Elst komen 2 koopappartementen van tussen 200.000 en 250.000 euro en 13 van meer dan 250.000. Op de hoek van de Ceintuurbaan – Nieuwe Aamsestraat in Elst komen 39 huurappartementen met een huur boven de huurtoeslaggrens (kale huur meer dan 711 euro per maand).

GroenLinks wilde dat in beide plannen ook een substantieel aantal sociale huurwoningen of betaalbare koopwoningen was opgenomen. Omdat het bouwen van sociale huurwoningen vaak onrendabel is, moeten deze gefinancierd worden met de winst op dure koopwoningen en dure huurwoningen. Dat had bij beide projecten makkelijk gekund. Maar doordat het College al keiharde afspraken had gemaakt met projectontwikkelaars, kon de Raad op 4 december 2017 de plannen niet meer aanpassen zonder grote schadeclaims van de projectontwikkelaars.

Om ervoor te zorgen dat in toekomstige nieuwbouwprojecten wel sociale huurwoningen zijn opgenomen, diende GroenLinks samen met PvdA, BBO, en ChristenUnie een motie in. Volgens deze motie moest het College van B&W voortaan bij nieuwbouwprojecten de aantallen en soorten woningen aan de Raad voorleggen voordat het College afspraken maakt met projectontwikkelaars. De motie haalde het helaas niet: collegepartijen CDA en D66 en oppositiepartijen VVD en GBO stemden de motie weg. GroenLinks blijft er alles aan doen om de hoeveelheid sociale huurwoningen in de gemeente flink uit te breiden.