Dankzij een motie van GroenLinks worden vanaf 2020 nieuwbouwwijken in Overbetuwe niet meer aangesloten op het aardgasnetwerk. Ook bestaande wijken worden stapsgewijs afgekoppeld van aardgas.

Volgens het Klimaatakkoord van Parijs moet er heel veel gebeuren om rampzalige gevolgen van klimaatverandering in de wereld te voorkomen. Bovendien is het nog de vraag of alle maatregelen die we nu nemen genoeg zijn om aan de eisen van het Klimaatakkoord te voldoen. Dit bleek uit berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Ook in Overbetuwe loopt het niet storm met de uitvoering van klimaatmaatregelen. Om hier toch stappen te zetten heeft GroenLinks tijdens de behandeling van de begroting 2018 een motie ingediend om te komen tot een fossielvrije gemeente. Vanaf 2018 mag de gemeente alleen grond verkopen als hierop aardgasloos gebouwd wordt. Daarnaast moet het College kijken of er nu al nieuwbouwprojecten op stapel staan die aardgasloos kunnen worden. Tenslotte moeten uiteindelijk alle bestaande woningen worden losgekoppeld van het gas. De motie is unaniem aangenomen. Een prachtig resultaat!