Tijdens het raadspreekuur kwamen mevrouw Kessler en mevrouw Wagemakers uit de Haydnstraat in Elst een petitie aanbieden. In hun straat is een helft van een twee onder 1 kap gekocht door een belegger die direct begon met het verbouwen naar twee appartementen. Overigens zonder dat er een vergunning is om hier twee woningen te realiseren. Zij ervaren overlast door de verbouwing, maar vrezen ook overlast doordat er straks een woonkamer naast een slaapkamer komt te liggen. 323 personen hebben deze petitie medeondertekend.

Berichten over woningsplitsing hadden de politiek al eerder bereikt. In de raadsvergadering op dezelfde avond is door de gehele gemeenteraad een motie ingediend. Hierin wordt het college verzocht om op zo kort mogelijke termijn te komen met voorstellen om ongewenste woningsplitsing te voorkomen. We kijken uit naar deze voorstellen.