Er wordt in Overbetuwe gewerkt aan het realiseren van nieuwe woonwagenstandplaatsen: vier aan de Platenmakersstraat in Elst en twee op een nog nader te bepalen locatie in het westelijk deel van onze gemeente.

Ondertussen wachten de woonwagenbewoners al vele jaren. Tijdens de behandeling van de begroting 2023 sprak ik een meneer die al 30 jaar met deze gemeente en haar voorlopers in gesprek is hierover. Ik vind dat onmenselijk en ben daarom erg blij dat we inmiddels op de goed weg zijn.

Probleem is echter dat er veel meer mensen op de wachtlijst staan dan dat er plekken gemaakt gaan worden. In samenwerking met het CDA hebben we daarom een motie ingediend om het toewijzingsbeleid aan te passen. Hiermee willen we duidelijkheid geven aan de mensen op de lijst, ook als het antwoord helaas is dat ze voorlopig niet aan de beurt komen.

Deze motie raadsbreed aangenomen. We kijken uit naar het voorstel van het college voor aanpassing van het toewijzingsbeleid en besluiten daar naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 over.