Europees hof Rechten van de Mens
Europees hof Rechten van de Mens

Woonwagenstandplaatsen: de stand van zaken

Op 21 augustus bleek tijdens het raadspreekuur dat het met de Rechten van de Mens van woonwagenbewoners bar gesteld is. Dat geldt ook in Overbetuwe. GroenLinks wil daar wat aan veranderen. Reden om in augustus 2018 samen met D66 daar schriftelijke vragen over te stellen. In een motie iets later vroegen we om actie voor 1 april. De wethouder lijkt nu voor 1 mei met een vervolg te komen.

Tijdens het raadspreekuur van 21 augustus 2018 kwam een dame inspreken over woonwagenstandplaatsen. Ze legde uit dat er diverse gezinnen zijn die graag in een woonwagen in Overbetuwe willen wonen, maar dat daar geen ruimte voor is. Mede naar aanleiding van uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman is dit onderwerp hoog op de agenda komen te staan. Er zijn in het hele land, ook in Elst, demonstraties geweest waarbij caravans geparkeerd werden op stukken grond waar dat niet de bedoeling is.

Redenen genoeg voor GroenLinks en D66 om eind augustus schriftelijke vragen te stellen over de actuele situatie in Overbetuwe. De antwoorden kwamen eind oktober en waren voor ons onvoldoende. Daarom hebben GroenLinks en D66, samen met ChristenUnie, op 13 november een motie ingediend om de wethouder te vragen om een inventarisatie van de behoefte aan woonwagenstandplaatsen in Overbetuwe. Met een inventarisatie weten we meer over de behoefte en kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn. Alle partijen behalve CDA en VVD steunden de motie.

De motie vroeg om uitvoering voor 1 april 2019, maar tijdens de raadsvergadering van 2 april gaf wethouder Van Baal op vragen van raadslid Hanneke Bruinsma aan dat de inventarisatie vertraagd is en nu uiterlijk 1 mei 2019 beschikbaar zal zijn.

Al die tijd zitten de mensen die graag een woonwagenstandplaats in Overbetuwe willen in onzekerheid. Zij wonen nu in een huis, iets wat voor hen onprettig aanvoelt. Hun wens is om, zoals bij hun cultuur past, in een woonwagen te wonen met familie als buren. We blijven deze situatie op de voet volgen.