Over het onderzoeksrapport bestonden nog vragen. Hanneke Bruinsma heeft namens GroenLinks daarom samen met Partij van de Arbeid, D66 en Burgerbelangen OverBetuwe nadere gesprekken gevoerd. De andere politieke partijen waren uitgenodigd om aan te sluiten, maar wilden daar om verschillende redenen geen gebruik van maken. De verslagen van de overleggen zijn ook aan hen ter beschikking gesteld.

Inzet van de gesprekken: zijn deze voorgestelde locaties nu daadwerkelijk de beste locaties? Wat deze groep van 4 partijen betreft niet. Wij hebben dan ook gezamenlijk een amendement ingediend om het raadsvoorstel aan te passen. De kern:

  • Op de locatie Platenmakersstraat alleen standplaatsen op het deel tussen de Hollanderbroeksestraat en de volkstuintjes;
  • B&W moet komen met nog 3 locaties, gezien de grote behoefte;
  • Het participatieniveau voor de direct betrokkenen moet omhoog van adviseren naar co-creatie.

In de voorbereidingen op de raadsvergadering lag er al een amendement van GBO. Pogingen van GroenLinks, PvdA, D66 en BOB om met GBO in gesprek te komen over mogelijke samenwerking voor een breed gedragen amendement liepen op niets uit. Uiteindelijk verscheen op dinsdagmiddag, enkele uren voor de raadsvergadering, een amendement van GBO. Vlak voor de vergadering bleek dit amendement ook de steun van CDA en VVD te hebben. Kortom: een amendement van de gehele coalitie, waarmee het direct een meerderheid in de raad had.

De uitkomst van de vergadering, na veel debat en schorsingen? Het amendement van de coalitie is in zoverre aangepast dat co-creatie erin is opgenomen. Hoewel we blij zijn met die aanpassing heeft GroenLinks het amendement niet gesteund. Belangrijkste redenen daarvoor zijn het maximeren van het aantal standplaatsen ondanks een fors grotere behoefte en het vertragen van het proces door aan te willen sluiten bij initiatieven in de regio. Dit amendement is vervolgens aangenomen. Het amendement dat wij samen met PvdA, D66 en BOB indienden haalde het niet.

Het geamendeerde raadsvoorstel is aangenomen. Dit betekent concreet dat er op de locatie aan de Platenmakersstraat in Elst begonnen gaat worden met het ontwikkelen van maximaal 4 standplaatsen. Daarnaast wordt in het westelijk deel van Overbetuwe gezocht naar een nieuwe locatie voor maximaal 2 standplaatsen waarover de raad uiterlijk 1 oktober 2021 wordt geïnformeerd. GroenLinks stemde tegen het voorstel, vanwege de overwegingen hierboven.

GroenLinks kijkt positief terug op de samenwerking met PvdA, D66 en BOB op dit dossier. Wij zien de handelswijze van de coalitie als een voorbeeld van hoe het niet moet: niet praten, pas op het laatste moment iets delen en daardoor een rommelig debat.

GroenLinks staat voor transparantie en wil graag constructief samenwerken, met alle partijen. We kijken uit naar een volgende kans om dit met elkaar beter te doen.