In Overbetuwe wordt hard gewerkt aan het organiseren van nieuwe woonwagenstandplaatsen. Voor deze specifieke groep moet passende woonruimte gevonden worden, onder andere naar aanleiding van verschillende juridische uitspraken. Nadat de raad in november 2018 een motie van D66 en GroenLinks Overbetuwe over dit onderwerp heeft aangenomen is het college aan de slag gegaan. Overbetuwe loopt met deze aanpak voorop in de regio.

Inmiddels is er door de raad een besluit genomen over het toewijzingsbeleid. Dit is een belangrijke stap in het proces naar een nieuwe woning voor woonwagenbewoners die nu noodgedwongen in een huis wonen.

Tegelijkertijd wordt er door het college gezocht naar locaties voor de nieuwe woonwagens. Naar verwachting komt het college in het eerste kwartaal van 2021 met voorstellen naar de raad. Uiteraard is het van groot belang dat de locaties worden gekozen in goede samenwerking met de omgeving. Wij kijken uit naar de voorstellen van het college en houden u op de hoogte.