Woonwagenstandplaatsen weer een stapje dichterbij

Op 3 december stond op de agenda van de gemeenteraadsvergadering het punt “Vaststellen van uitgangspunten en wegingscriteria voor het aanwijzen van voorkeurslocaties voor nieuwe woonwagenstandplaatsen”.

In de voorronde op 19 november was daarover al uitgebreid gesproken. Het voorstel van het college werd door alle partijen ondersteund. Met een kleine aanpassing in de tekst kon dit voorstel in de raadsvergadering dan ook unaniem worden goedgekeurd.

Wat tijdens de voorronde ook nog ter sprake kwam is het toewijzingsbeleid: wie komen er in aanmerking voor deze nieuwe woonwagenstandplaatsen? We hebben wethouder Hol gevraagd welke mogelijkheden er zijn voor de raad om ook bij dit besluit betrokken te worden. De wethouder kon toezeggen dat de raad hierover op een nader te bepalen moment een besluit mag nemen, zonder dat dit vertraging in het gehele proces oplevert. GroenLinks is blij met deze toezegging en ik blijf de ontwikkelingen op de voet volgen.