De inrichting van woonwijken in Overbetuwe is te veel gericht op doorstroming van autoverkeer, waardoor kinderen niet veilig kunnen spelen en fietsers en voetgangers in de knel komen. Uit onderzoek blijkt dat 30 km/h geen veilige snelheid voor woonwijken is en dat deze naar 15 km/h zou moeten.

Een woonerf voldoet aan deze eis. In een woonerf is de snelheid maximaal 15 km/h, en liefst zelfs stapvoets. Kinderen, voetgangers en fietsers staan centraal en is de auto te gast. Als auto’s stapvoets rijden, kunnen ze op tijd remmen als er een kind de straat op rent. De kans op dodelijke ongelukken is bij 15 km/h namelijk 5x zo klein als bij 30 km/h. En bij 15 km/h rijden auto’s even hard als fietsers, zodat gevaarlijke capriolen om in te halen tot het verleden behoren. De extra reistijd van deze snelheidsverlaging is verwaarloosbaar. In woonerven zijn geen stoepen en delen alle weggebruikers de straat. Parkeren is geclusterd. Het geeft meteen veel ruimte voor groen en spelen.

In de raadsvergadering van 22 juni 2021 diende GroenLinks samen met PvdA en CU een motie om woonwijken in Overbetuwe zoveel mogelijk om te turnen in woonerven. De motie werd bijna door alle partijen in de raad omarmd, alleen CDA en VVD stemden tegen. GroenLinks is erg blij dat hiermee de focus in woonwijken verschuift van doorstroom- naar verblijfsgebieden en dat voortaan in woonwijken kinderen centraal komen staan en niet auto’s.