In de voorronde had ik al aangegeven dat wat GroenLinks Overbetuwe betreft het stuk nog onvoldoende was. Ja, er worden veel punten genoemd die wij belangrijk vinden, maar een duidelijke visie en koers ontbraken. Ja, het stuk is een verbetering ten opzichte van het huidige beleid, maar het is niet goed genoeg. Ja, er is al veel werk verzet in het verzamelen van relevante informatie, maar er is meer nodig.

Samenvattend: voor GroenLinks is dit stuk een begin, maar voldoet het niet voor de periode tot 2025. Wonen is immers een grondrecht, iets waar iedereen recht op heeft. In de huidige woningmarkt lijkt het echter vooral over geld te gaan: investeerders uit binnen- en buitenland kopen panden op om deze te verhuren, zelfstandigen kopen panden op om hun pensioen mee veilig te stellen en starters komen amper nog aan een eerste huis.

In aanloop naar de raadsvergadering werd door alle politieke partijen veel nagedacht over manieren om de Woonagenda 2025 te verbeteren. Bij het vaststellen van de agenda van de raadsvergadering bleken er 2 amendementen en 6 moties ingediend te zijn om de Woonagenda 2025 beter te maken. Tijdens de vergadering heb ik geprobeerd om onze punten goed naar voren te brengen en eerlijkgezegd vond ik dat pittig. Mijn belangrijkste inzet was het verbeteren van de situatie voor alle huidige en toekomstige inwoners van Overbetuwe, maar daarbij heb ik te maken met de situatie dat de coalitiepartijen de koers bepalen. Gelukkig bleek er ruimte te zijn voor verbetering, al had dat wel wat voeten in de aarde en zijn we er nog niet.

De wethouder zegde toe dat de afspraken die in de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen gemaakt zijn ook onderdeel zijn van deze Woonagenda 2025. Dat betekent dat punten als circulair, natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen geborgd zijn. Wij zijn heel blij met deze toezegging!

Ook hebben we afgesproken dat we de Woonagenda 2025 zien als de basis, maar dat de nieuwe raad en het nieuwe college nog in 2022 komen tot een geactualiseerde Woonagenda. Daarin wordt aandacht besteed aan alle punten die in de amendementen en moties naar voren zijn gebracht, maar uiteindelijk niet zijn behandeld. Op deze voorwaarde konden wij instemmen met de Woonagenda 2025.

We kijken uit naar het vervolgproces, waarbij wij aandacht blijven besteden aan betaalbaar wonen, een goede balans tussen natuur en bebouwing en ruimte bieden aan kleine en particuliere initiatieven. Wordt dus vervolgd!