Zet Railterminal Gelderland op een zijspoor

GroenLinks Overbetuwe volgt de ontwikkelingen rond de nieuw te bouwen Railterminal Gelderland bij Reeth op de voet. Lees hier de huidige stand van zaken.

De afgelopen maanden is er vanuit de inwoners van buurtschap Reeth fel weerstand geboden tegen het besluit om de Railterminal Gelderland (RTG) in hun achtertuin mogelijk te maken. Het is de bedoeling dat ter hoogte van Reeth aan de Betuweroute een railterminal wordt gebouwd. Hier worden containers van het vrachtvervoer op treinen gezet richting het oosten en zuiden van Europa en omgekeerd. Dit zorgt ervoor dat er iedere 2 minuten een vrachtwagen vanuit de RTG langs Reeth naar de snelweg rijdt. Uiteindelijk besloot de gemeenteraad dat het toch doorging. GroenLinks is daar niet blij mee.

GroenLinks Overbetuwe heeft een lange historie met dit gebied. Feitelijk is de oprichting van de afdeling te vinden in het verzet tegen het Multi-modaal Transport Centrum (MTC) bij Valburg. Ook nu neemt GroenLinks een kritische houding aan.

Tijdens de bespreking van de kaders ten aanzien van afspraken met provincie Gelderland eerder deze maand in de gemeente vroegen we om bijstelling op vier punten:

  1. Er is nog nooit een afwegingskader besproken in de gemeenteraad voor de precieze plek en de ontsluiting van de railterminal. Zorg dat er een kader komt en maak daarna die keuze pas.
  2. Geef inwoners meer regie en een sterkere rol in het proces na dit besluit en de middelen om die regie te kunnen nemen.
  3. Zorg dat de gemeente als partij wordt gepositioneerd tussen inwoners en provincie Gelderland. Laat de gemeente een bestemmingsplan realiseren in plaats van dat de initiatiefnemer zelf een inpassingsplan maakt.
  4. De gemeenteraad moet het afsprakenkader dat wordt gemaakt bespreken en van zienswijzen kunnen voorzien.

Voor een deel van de voorstellen was steun bij andere partijen. GroenLinks had ondanks de weerstand tegen het geheel een volgende stap willen zetten als bovenstaande voorstellen waren overgenomen. Dat was niet het geval.

Vandaag, 29 november 2017, bespreekt de commissie Bereikbaarheid, Openbaar vervoer en Cultuur (BOC) van Provinciale Staten van Gelderland de stand van zaken van het gebiedsproces Knoop 38. Onderdeel daarvan is de komst van deze RTG bij Reeth. Begin volgende maand neemt provinciale staten een besluit.

In het afgelopen jaar zijn de kosten gestegen van 27 miljoen euro, naar 43 miljoen euro. Met een mogelijk afwijkingspercentage van 40 % kan de rekening nu al oplopen tot 60 miljoen euro. Daarom heeft GroenLinks Overbetuwe in contact met de statenfractie opgeroepen om nu geen middelen ter beschikking te stellen voor verdere doorontwikkeling. Volgend jaar komt er een verdere doorrekening van de plannen die ongetwijfeld weer leidt tot een hogere kostenschatting. Tijd dat Provinciale Staten dit prestigeproject dán op een zijspoor zet.