Zetten wil een mooier, groener en veiliger dorpshart, maar een initiatief hiertoe van de Werkgroep Dorpshart Zetten dreigt vast te lopen in de gemeentelijke bureaucratie. GroenLinks trok aan de bel en de gemeente belooft beterschap.

Het blijkt vaak erg lastig om inwonerparticipatie goed te organiseren. De gemeente ziet graag dat inwoners zelf hun leefomgeving vormgeven. Maar hoe ondersteun je een inwonersinitiatief zonder het initiatief van hen over te nemen, hoe geef je inwoners de ruimte en geef je tegelijkertijd de juiste kaders om hun plan ook haalbaar te maken?

Soms zijn er successen, zoals in Heteren waar een groep hele actieve inwoners mooie dingen voor elkaar krijgt. En soms gaat het erg moeizaam en moeten we constateren dat niet overal groepen inwoners hun idee omgezet krijgen tot een haalbaar en gedragen plan.

Dit is bijvoorbeeld in Zetten het geval. Er ligt een plan voor verfraaiing van het dorpshart alleen lukt het maar niet om dit plan goed te laten landen. Het college van B&W heeft wel enkele onderdelen van dit plan opgepakt, zoals bomen en bloemenbaskets en de werkgroep dorpshart Zetten was aanvankelijk blij met deze aanpassingen. Bij nader inzien was ze toch wel teleurgesteld dat het grootste onderdeel van het plan het licht niet zag, namelijk verfraaiing van het Julianaplein en een veiligere Hoofdstraat. Het college van B&W zei namelijk dat dit niet in haar planning past.

Reden voor GroenLinks om een motie in te dienen om het plan van de werkgroep een echte kans te geven! Het is nodig de wensen, ideeën en mogelijkheden van inwoners en belanghebbenden inventariseren, vervolgens kaders aan te geven waaraan het plan moet voldoen en daarna gezamenlijk met het dorp de kaders uitwerken tot een haalbaar en gedragen plan.

Het college van B&W had moeite met de door GroenLinks gestelde termijnen en vroeg de gemeenteraad erop te vertrouwen dat de gemeente het komende halfjaar zou benutten om samen met de belanghebbenden en inwoners van Zetten het plan voor het dorpshart verder uit te werken. De wethouder zegde toe dat hij vóór 1 oktober 2020 de raad over het participatieproces zou informeren. Dan maakt GroenLinks de balans of de wethouder woord heeft gehouden en samen met inwoners en belanghebbenden volgende stappen in het proces heeft gezet.