GroenLinks heeft tijdens de behandeling van de Kadernota 2020 een motie ingediend om onderzoek te doen naar het behoud van het zwembad in Zetten.

In de motie pleitte GroenLinks er samen met onder andere het CDA voor om te onderzoeken wat er nodig is om het zwembad in Zetten te behouden. Eén van de opties daarbij is om de gemeente Neder-Betuwe te vragen mee te betalen aan het zwembad. Ongeveer 40% van de gebruikers van het zwembad komen namelijk uit Neder-Betuwe. Daarnaast vroeg de motie om te kijken of het zwembad onderdeel kan worden van een Vitaal Sportpark (een sportpark waarin naast sport ook andere maatschappelijke functies samenkomen). De motie werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen.