Ik ben Mans Lanting. Mijn vrouw Edith van Walsum en ik wonen sinds 1983 in Randwijk, een klein maar fijn dorp. Ik ben een ondernemend landbouwingenieur en werk nu het meest in India met kleine boeren om hen te organiseren en te helpen om met minder pesticiden een beter en stabieler inkomen te verwerven.

GroenLinks en haar voorgangers hebben altijd mijn stem gehad omdat inspraak, gelijke kansen, inkomensgelijkheid, natuur, rechtvaardigheid en Europese samenwerking voor mij belangrijke aandachtspunten zijn.

De klimaat- en stikstofcrisis zijn helaas een werkelijkheid en vragen dringend om veranderingen. Ik wil mij inzetten voor een constructieve discussie met de boeren in de Overbetuwe met het doel hun inkomen en toekomst te verbeteren binnen het kader van het Europese en Nederlandse beleid dat grote aanpassingen in de bedrijfsvoering noodzakelijk maakt. In deze discussie zouden we gezamenlijk tot praktische en financieel voordelige oplossingen kunnen komen. De stem van de boer moet worden gehoord terwijl de noodzaak van verandering blijft staan.

Ik zou graag willen dat de gemeente met haar diensten naar de kleine kernen komt in plaats dat men naar Elst moet of het internet moet gebruiken om dingen te regelen. Een aantal ouderen hebben geen gemakkelijke manier om in Elst te komen of zijn minder vaardig in het gebruik van computers. Zij moeten geholpen worden.

Het GroenLinks team van de Overbetuwe werkt, samen met belanghebbenden, ook hard aan betaalbaar wonen, bereikbaarheid van kernen, werkgelegenheid, circulaire economie en de noodzakelijke energie transitie. Dit zijn de andere punten die voor mij belangrijk zijn.