Ik ben Mickel, 50 jaar oud en ik ben ongeveer 20 jaar geleden naar Elst verhuisd. Ik ben vader van drie meiden en ik geef samen met Brigitta vorm aan mijn leven. Verder werk ik als informatiemanager bij het Kadaster en zorg dat de informatieverstrekking vanuit deze organisatie helemaal op orde blijft. Ik vind het mooi om kennis op te doen van nieuwe innovatieve ontwikkelingen, via boeken, sociale media en in gesprekken. Dat is mijn werk én mijn hobby.

GroenLinks geeft mij het gevoel dat ik relevant kan zijn in de wereld waar ik deel van uitmaak. Dat is belangrijk voor me en daarom was ik 12 jaar met veel plezier gemeenteraadslid. In 2018 heb ik het stokje overgedragen aan de nieuwe fractie onder leiding van Hanno Krijgsman.

In mijn rol als Digitale Media Manager draag ik er binnen GroenLinks zorg voor dat we ons houden aan de regelgeving rondom de AVG. Als lid van het permanent campagneteam probeer ik het enthousiasme voor GroenLinks in Overbetuwe aan te wakkeren. Naast mijn taken in Overbetuwe maak ik ook deel uit van het GroenLinks bestuur in Gelderland.

Mickel is het aanspreekpunt voor de 'software' van Overbetuwe:

  • Zorg en welzijn
  • Werk, onderneming en economie
  • Financien en bestuur