Ik ben Rik van den Dam, opgegroeid in Driel en woonachtig in Zetten. Ik woon daar samen met mijn vrouw en twee katten. Sinds 2016 ben ik politiek actief bij GroenLinks Overbetuwe. Eerst als burgerlid en sinds 2018 als raadslid. Op 11 mei ben ik benoemd als wethouder namens GroenLinks Overbetuwe.

Ik krijg energie van het zoeken naar draagvlak voor onze idealen. Ik ben in staat om compromissen te sluiten om zo onze idealen te verwezenlijken. In een democratie gaat het er in mijn ogen niet om volledig je zin krijgen, maar het zoeken naar een balans tussen de diverse opvattingen. Door deze constructieve houding heb ik de afgelopen jaren veel programmapunten weten binnen te halen, zoals groene daken als eis bij de bouw van het nieuwe zwembad in Elst.

In de komende vier jaar ga ik als portefeuillehouder aan de slag met de thema’s duurzaamheid, dierenwelzijn, financiën en milieuzaken. Samen met onze inwoners, verenigingen en ondernemers staan we voor een enorme opgaves. Samen met u ga ik aan de slag voor een nog mooier Overbetuwe.