Ik ben Thijme Hoffmann, geboren in 2001 en ik woon in Elst. Ik studeer politicologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en ik ben super enthousiast om als raadslid samen met het team van GroenLinks te werken aan het verbeteren van de samenleving in de gemeente Overbetuwe.
 
Wat ik zo mooi vind aan onze partij, is hoe de duurzame thema’s en de sociale thema’s vloeiend in elkaar overgaan. GroenLinks wilt meer dan binnen de kaders van de samenleving kijken hoe we het iets groener of socialer kunnen regelen: het levert kritiek op het huidige systeem als geheel. Als mensen een kleinere portemonnee hebben en niet mee kunnen doen aan de strijd tegen de klimaatcrisis, dan is die strijd gedoemd te mislukken. Als we niet duurzaam met onze aarde omgaan, dan zal er geen samenleving overblijven waarin we de kloof tussen arm en rijk rechtvaardig kunnen dichten. Als we sociale gelijkheid uit het oog verliezen, dan is het streven voor een duurzame en economisch gelijke samenleving niets waard. En als je niet buiten de grenzen van het systeem dat bovenstaande problemen heeft veroorzaakt durft te kijken, dan zul je die problemen nooit oplossen. Juist GroenLinks kijkt verder dan de grenzen van het uit de hand gelopen kapitalisme en pleit voor een duurzame, eerlijke en sociale economie, ook lokaal.
 
Als jonge student wil ik mij inzetten om de jongere generatie te betrekken bij de lokale politiek en hierbij de verbinding te zoeken met de oudere generaties. Want alleen samen kunnen we doen wat écht telt, namelijk ervoor zorgen dat de samenleving daadwerkelijk voor iedereen werkt en dat iedereen gelijke kansen heeft. Om dit voor elkaar te krijgen, zal ik mij focussen op het versterken van de sociaaleconomische positie van de inwoners van de Overbetuwe en werken aan gelijkheid voor iedereen. Het liefste ga ik hiervoor in gesprek met de inwoners, ook met diegenen die niet gehoord worden. Mijn portefeuilles betrekken zich voornamelijk tot het beschermen van de kwetsbaren van de samenleving, zoals de WMO, jeugdzorg, welzijn en armoede- en minimabeleid. Ook zal ik me hard maken voor een dienstbare overheid en ontferm ik me over de dossiers recreatie en toerisme. Naast raadslid ben ik de voorzitter van de werkgroep sociaal.