Hiervoor wordt het fiscale stelsel zo aangepast dat mensen met inkomens rond het minimuminkomen er flink op vooruitgaan, de middeninkomens erop vooruitgaan, en mensen met inkomens hoger dan twee keer modaal erop achteruitgaan.

Onvoorwaardelijke inkomenszekerheid is de noodzakelijke basis voor een goed en effectief klimaatbeleid. Alleen vanuit economische bestaanszekerheid heeft iedereen ruimte om duurzaam te denken, leven en handelen.

Binnen de gemeente Overbetuwe kunnen we bijdragen aan dit ideaal door aan te sluiten bij experimenten met een basisinkomen. Met een basisinkomen kunnen mensen zelf beslissen wat ze prioriteit geven en keuzes maken die passen bij hun leven van dat moment. Tijd nemen voor studie, vrijwilligerswerk, opvoeding van kinderen, mantelzorg, het starten van een eigen bedrijf: de mogelijkheden zijn eindeloos wanneer je kunt rekenen op een onvoorwaardelijke financiële basis.