Op het gebied van dierenwelzijn is in Overbetuwe nog veel te winnen, er was zelfs nog geen wethouder die verantwoordelijk was voor dierenbeleid. Na vragen van GroenLinks is er nu eindelijk een wethouder die dierenbeleid in de portefeuille heeft: Brigitte Faber-de Lange.

Op dit moment is er nog geen beleid rondom dierenwelzijn in Overbetuwe. GroenLinks vindt het belangrijk dat dit beleid er wel komt. We hebben daarom in juli 2020 de motie ‘Dierenwelzijn op de agenda’ ingediend. De motie vraagt het college met een discussiepaper te komen zodat we aan de hand daarvan het debat kunnen voeren in de gemeenteraad. Op 8 juni 2021 zijn in een rondetafelgesprek diverse documenten besproken die door de gemeente zijn aangeleverd. Aan tafel bleek dat diverse andere partijen Dierenwelzijn ook een belangrijk onderwerp vinden. Er is gesproken over allerlei onderwerpen, zoals schuilstallen, jacht, de jaarlijkse paardenmarkt, evenementen en plaagdieren. Dit leverde vele vragen op, maar nog niet heel veel antwoorden. Door de wethouder is toegezegd dat zij komt met procesinformatie hierover.

GroenLinks wil dat het daarna te ontwikkelen gemeentelijk beleid ten aanzien van dierenwelzijn wordt gebaseerd op de Vijf Vrijheden: vrij van honger en dorst, vrij van ongemak, vrij van pijn, verwonding en ziekte, vrij van angst en stress en vrij om normaal gedrag te vertonen.