Waarom

GroenLinks wil een duurzame toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Daarom willen wij er nu alles aan doen om klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast maken we werk van klimaatadaptatie. De gevolgen van de klimaatverandering zijn op veel plekken in Nederland en de wereld al zichtbaar. GroenLinks maakt daarom naast de aanpak van verdere klimaatverandering ook werk van omgaan met de huidige realiteit. Wij zetten in op klimaatrechtvaardigheid waarbij we de kosten van de maatregelen eerlijk verdelen. De gemeente helpt inwoners bij het nemen van duurzame keuzes en draagt ook haar financiële steentje bij. We organiseren dit samen met inwoners en bedrijven. GroenLinks staat voor een gemeente die duurzame initiatieven stimuleert en ondersteunt. Bij alle investeringen die de gemeente zelf doet is duurzaamheid een eis. Overbetuwe neemt een voorbeeldrol op zich voor onze bedrijven, inwoners en andere gemeentes in de regio.

 

Wat

Overbetuwe is uiterlijk in 2030 een CO2-neutrale gemeente. In onze CO2-neutrale gemeente gebruiken we zo weinig mogelijk energie en de energie die we opwekken is hernieuwbaar. Woningen zijn goed geïsoleerd en wekken energie op. Alle inwoners leven in een groene en duurzame leefomgeving. We halen de natuur de dorpen in, verbinden alle natuur met elkaar en zorgen voor zoveel mogelijk biodiversiteit. Zie hiervoor ook standpunt Fijn wonen.

De mobiliteit is gezond, veilig en groen: langzaam verkeer zoals fietsers en wandelaars krijgt alle ruimte om veilig te bewegen. Als we sneller willen gaan gebruiken we het openbaar vervoer en emissieloze voertuigen. De economie is gericht op lokaal en circulair ondernemen, dus wat we lokaal produceren en bouwen moet zoveel mogelijk weer als grondstof te gebruiken zijn.

 

Hoe

• Alle woningbezitters krijgen specifiek energieadvies op maat over besparingen, kosten en opbrengst hiervan. Uitgangspunt hierbij is wat mensen nodig hebben om hun huis energiezuiniger en comfortabeler te maken.

• Voor inwoners die hun huis willen verduurzamen komt er naast de duurzaamheidslening ook een financiële stimulans.

• We maken werk van een lokale circulaire economie. De ontwikkelkracht van lokale ondernemers staat hierbij centraal en duurzame initiatieven kunnen rekenen op brede ondersteuning vanuit de gemeente.

• Voor ondernemers die hun bedrijf willen verduurzamen komt er een investeringsfonds.

• We investeren in doorfietsroutes en maken de dijken en de weg langs de Linge autoluw.

• Jaarlijks inventariseren we fietsknelpunten en lossen deze in samenwerking met fietsers op. Brommers en scooters moeten in de bebouwde kom op de rijbaan.

• We stimuleren fietsen en lopen naar de (basis)school.

• We zorgen voor veilige schoolroutes en een veilige schoolomgeving.

• Bij aanleg van parkeervoorzieningen wordt voor voldoende laadpunten gezorgd om de aanschaf en het gebruik en van elektrische auto’s verder te stimuleren.