Waarom

Overbetuwe is een gemeente die bestaat uit prachtige dorpen en buurtschappen met ieder hun eigen karakter en kleur. GroenLinks vindt het belangrijk dat mensen prettig met elkaar samenleven en naar elkaar omkijken. Een gezonde, groene en sociale omgeving draagt ontegenzeggelijk bij aan de gezondheid en het welbevinden van mensen. Juist in tijden van oplopende tegenstellingen is het bevorderen van sociale cohesie van groot belang. We zien helaas dat sommige inwoners zich terugtrekken in hun eigen bubbel en minder vertrouwen hebben in de politiek en de rechtstaat. Sociale cohesie vormt echter de basis voor een veilige en veerkrachtige samenleving. Investeren in de lokale gemeenschappen, dorpen, buurten en wijken vinden we dus heel belangrijk. Fijn wonen stelt ook eisen aan voorzieningen in onze dorpen. Daarom zet GroenLinks in op bruisende dorpskernen met voldoende voorzieningen. Er moet in alle dorpskernen voldoende ruimte zijn voor initiatieven en het bevorderen van een goed vestigingsklimaat voor ondernemers. De fysieke omgeving en infrastructuur bepalen in belangrijke mate of mensen zich veilig en prettig voelen in hun eigen woonomgeving. GroenLinks vindt dat er meer aandacht moet zijn voor voldoende groen, biodiversiteit en kwaliteit van leven.

 

Wat

We willen dat er in alle lokale gemeenschappen plekken zijn waar mensen elkaar fysiek kunnen ontmoeten, hulp kunnen krijgen bij hun vragen en ondersteuning bij initiatieven om hun lokale omgeving te verbeteren. Een goede sociale infrastructuur vormt daarvoor de voorwaarde. Alleen dan is er een basis voor bewoners om een gezonde en aantrekkelijke sociale werkelijkheid tot stand te brengen. We zetten in op een stevige lokale economie gericht op de leefbaarheid van dorpen. Initiatieven gericht op duurzaamheid en een eerlijke economie worden extra gestimuleerd. We stimuleren de aanleg van voldoende groen, veilige wandel- en fietsroutes en ook de aanleg van tiny forests, biologische moestuinen en pluktuinen.

 

Hoe

• In alle wijken, dorpen en buurtschappen is een gemeenschapsvoorziening aanwezig in de vorm van bijvoorbeeld een multifunctioneel centrum, een buurthuis, huiskamer of bibliotheek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen worden ondernomen.

• In elk dorp wordt met de inwoners een dorpsgroenagenda opgesteld, waarbij inwoners zelf bepalen hoe hun dorp of wijk gaat vergroenen. De gemeente ondersteunt bij de uitvoering.

• Het is voor alle dorpen en buurtschappen van belang dat er goede verbindingen zijn per openbaar vervoer en fiets. Daarnaast geven we ruimte aan andere mogelijkheden voor vervoer en transport, bij voorkeur op basis van fossielvrije brandstof. Wij denken hierbij aan liftplaatsen, elektrische deelauto’s, een elektrische dorpsauto of een boodschappenbus.

• Voor alle dorpen, buurtschappen is het van belang dat er goede verbindingen zijn per openbaar vervoer en fiets. En dat er ook andere oplossingen worden gecreëerd zoals (elektrische) deelauto's, liftplaatsen, een (elektrische)dorpsauto of een boodschappenbus.

• Meer mogelijkheden voor inwoners om mee te beslissen over hun straat, wijk of dorp.

• Ondersteunen van lokale energie-initiatieven zoals WatBeters en windcorporaties.

• Onveilige verkeerssituaties worden aangepakt, waarbij het uitgangspunt is dat voetgangers en langzaam verkeer voorrang krijgen. In de bebouwde kom van alle dorpen en buurtschappen geldt een maximumsnelheid van 30 km/u.

• Bij het beoordelen van ruimtelijke plannen staat de natuur voorop. We herstellen en beschermen onze landschappen en maken onze omgeving weerbaar tegen de gevolgen van klimaatverandering.