Provincie Gelderland werkt al jaren aan plannen voor een containeroverslagpunt bij het buurtschap Reeth. Het huidige plan staat bekend als Railterminal Gelderland. Dit project stuit op veel weerstand van de omwonenden die extra bebouwing en verkeersbewegingen geen goed idee vinden. Ook vele anderen zijn tegen de komst van een dergelijke terminal, omdat het de verkeersdruk op Knoop 38 flink zal vergroten. De verkeersveiligheid en met name die van fietsers zal verder onder druk komen te staan.

Hoewel GroenLinks Overbetuwe voorstander is van het van de weg halen van vrachtverkeer ten gunste van vervoer per spoor, zijn wij pertinent tegen de komst van de Railterminal Gelderland. Nooit is aangetoond wat het nut en de noodzaak van een terminal op deze locatie is. De manier waarop de provincie haar plannen doordrukt zonder samen te werken met Gemeente Overbetuwe vinden wij teleurstellend. Daarin staan wij niet alleen, want in de raadsvergadering van 13 juli 2021 heeft de raad ingestemd met een beroepschrift bij de Raad van State. De datum voor de behandeling is nog niet vastgesteld.