We kijken terug op een periode waarin een stevig fundament is gelegd voor de gemeente Overbetuwe. De laatste twee jaar, waarin we met de coronapandemie te maken kregen, was het voor onze inwoners, ondernemers en verenigingen een turbulente periode die hen in meer of mindere mate heeft beïnvloed. In de komende periode bouwen we verder, met aandacht voor de langetermijneffecten van de coronapandemie.De basis is dat we in gezamenlijkheid aan zet zijn en daarom een coalitieprogramma op hoofdlijnen hebben geschreven. In hoofdstukken 2 en 3 wordt hier nader op in gegaan door het proces en de
structuur te beschrijven en vervolgens delen we een aantal uitgangspunten.

In de bijlage kunt U dit programma lezen.