GroenLinks vindt de aanpak van de klimaatverandering uiteraard van groot belang. Het is een van de grootste opgaven waar we als land, maar ook als gemeente voor aan de lat staan. We zijn blij met initiatieven op het gebied van duurzame energie, ook met de initiatieven rondom windmolenpark Midden-Betuwe. Waarom dan toch een debat? In onze ogen worden lokale belanghebbenden onvoldoende geïnformeerd en onvoldoende betrokken bij de planvorming. Om de klimaatverandering echt aan te pakken moeten we met elkaar aan de slag. Het is dus van groot belang dat het draagvlak zo groot mogelijk is! Als gemeente moeten we faciliteren dat partijen met elkaar in gesprek gaan, inwoners een plek hebben om hun zorgen te uiten en dat die zorgen verwerkt worden in de uiteindelijke plannen.

Portefeuillehouder Horsthuis-Tangelder (GBO) heeft in onze ogen het signaal begrepen en gaat aan de slag met het beter betrekken van inwoners en andere belanghebbenden. Ook heeft hij de raad verzekerd dat er nog niks vastligt als het gaat om aantallen, exacte locaties binnen het zoekgebied en andere inhoudelijke besluiten. Wij kijken uit naar het vervolgproces en zullen dat kritisch blijven volgen.