Tijdens de behandeling was voor ons de inzet duidelijk; investeer in mensen, niet in stenen. Onze conclusie na het lezen van het 125 pagina’s tellende stuk was dat het college van B&W, andere keuzes maakt, gesteund door de coalitiepartijen CDA, VVD en plaatselijke partij GBO. Het college stelt voor om te bezuinigen op mensen en te investeren in fysieke projecten. Uitzondering op deze regel zijn de fietsverbindingen, ook die worden geslachtofferd onder de druk van oplopende tekorten. GroenLinks heeft geprobeerd om met een drietal amendementen te investeren in mensen en fysieke projecten te versoberen. Het college kiest ervoor om te bezuinigen in het sociaal domein maar geeft alle ruimte aan de realisatie van een zwemparadijs. Dit college investeert volop in goede autoverbindingen maar de aanpak van onveilige fietsverbindingen wordt geschrapt. Wat ons betreft zijn dit echt de verkeerde keuzes.

Helaas kiest de raad er in ruime meerderheid voor om het college te volgen. Geen van onze voorstellen heeft het gehaald.  Op vragen over de impact van de bezuinigingen in het sociaal domein kon de verantwoordelijke wethouder geen antwoord geven. We weten het niet en de begroting is een papieren werkelijkheid, is vrij vertaald zijn antwoord. Voor GroenLinks alle reden om tegen de begroting te stemmen!

Is er dan helemaal geen goed nieuws te melden? Gelukkig wel. De prijs van een bouwvergunning wordt verhoogd. Op dit moment wordt slechts 60% van de kosten voor een vergunning betaald door de aanvrager. Het gevolg is dat we als inwoners allemaal meebetalen aan een vergunning voor de bouw van een huis, een aanbouw of een dakkapel. Door dit percentage te verhogen worden de kosten meer neergelegd bij de aanvrager. Voor ons een mooi voorbeeld van eerlijk delen!