Dat is namelijk precies waar de donut economie om draait: een radicaal andere visie op de economie die, in tegenstelling tot het ongebreidelde kapitalisme, rekening houdt met de ecologische grenzen van de aarde en de sociale en materiële behoeften van de samenleving. De donut economie verschuift het doel van de economie van grenzeloos winstbejag naar een eerlijke verdeling van kapitaal, waarbij het klimaat en onze planeet zo veel mogelijk worden ontlast. De naam ‘donut economie’ komt van de visuele weergave die Kate Raworth, Engelse econome en bedenker van de donut economie, heeft ontworpen. De verschillende ecologische indicatoren, zoals luchtvervuiling en verlies van biodiversiteit, en de sociale behoeftes, zoals huisvesting en onderwijs, zijn namelijk weergegeven in een donut-vorm. Hierbij dienen de ecologische grenzen niet worden te overschreden en de sociale behoeftes niet onder de ondergrens te gaan.

De donut economie is een prachtig model voor een partij zoals GroenLinks, zelfs op lokaal niveau. Zo nam Amsterdam in 2020 als de eerste stad ter wereld het model uit Kate Raworth’s boek over. Deze transformatie van de Amsterdamse economie moet een uitweg bieden voor de economische, sociale en ecologische gevolgen van de coronapandemie. En hoewel er ontzettend veel werk en wetenschappelijke ondersteuning komt kijken bij een dergelijk project, wat we niet zomaar in onze gemeente beschikbaar hebben, kunnen we in de Overbetuwe zeker lessen trekken uit de donut economie. Het model kan een kader bieden na de verkiezingen, wanneer we met een nieuw team aan de slag gaan om de Overbetuwe een stukje duurzamer, eerlijker en socialer te maken. Of anders gezegd: een beetje ‘volgens de donut’.