Wat is nou het probleem? Onze inwoners hebben veel vragen die gaan over de uitvoering van het project. Wij zijn van mening dat we als gemeente een verantwoordelijkheid dragen in het wegnemen van deze zorgen. Samen met de partijen BOB, PvdA, D66 en CU dienden wij dan ook een motie in waarin het college gevraagd wordt de belangrijkste zorgen onder de aandacht te brengen bij het waterschap en de provincie. Helaas steunden de coalitie dit voorstel niet.

De drie coalitiepartijen VVD, CDA en GBO kwamen met één gezamenlijke inbreng. Tot onze verwarring steunden zij de motie niet, maar vroegen de wethouder toe te zeggen wat onze motie ook vroeg. Wethouder Hol (CDA) wilde echter deze toezegging op het gebied van nacontrole van de grond en mogelijke wateroverlast niet doen. De motie werd verworpen.

Voor GroenLinks is dit aanleiding geweest om te vragen om inzicht in de kosten van een onderzoek naar de grondkwaliteit. Wij vinden dat onze rol verder gaat dan de gemeente tot nu toe oppakt. Als zorgen van onze inwoners niet worden weggenomen door de primair verantwoordelijke overheidsorganen pakken we de handschoen zelf op! We wachten het antwoord van de wethouder af en indien nodig zullen wij vragen om de onderzoeken uit te voeren op kosten van de gemeente.

De discussie over wie verantwoordelijk is past in onze ogen niet bij een betrouwbare overheid. Daarom zullen wij alles op alles blijven zetten om de zorgen van onze inwoners weg te nemen, of dat nou door het waterschap, de provincie of onze eigen gemeente gebeurt!