Al ruim anderhalf jaar geleden hebben we als GroenLinks Overbetuwe aan de bel getrokken over de steeds slechter wordende financiële positie van de gemeente. De vraag om goede jeugdzorg en WMO nemen enorm toe met als gevolg steeds hoger wordende kosten.  Tot nu toe weigerde het college om maatregelen te nemen. Op 2 november was het dan zover; de begroting 2021-2025 werd behandeld in de raad. Die dag ontvingen we ook een bericht van de provincie dat de begroting niet sluitend is en dat men in gesprek wil.

Na veel geroep over ‘op het matje komen’ bij de provincie waren we met alle partijen behalve BOB vertegenwoordigd op het provinciehuis om te spreken over de begroting. Conclusie: er is werk aan de winkel en snel! Het college heeft een begroting aangeboden met onduidelijke bezuinigingsvoorstellen waarvan niet kan worden vastgesteld of deze gehaald gaan worden of niet. Samen met de VVD hebben we direct actie ondernomen en hebben een brief opgesteld aan de provincie waarin we laten weten hoe we onze controlerende en kaderstellende rol extra gaan invullen om zorg te dragen voor een sluitende begroting. Aanvullend hebben we een motie opgesteld waarin we het college vragen waar nodig extra maatregelen te nemen om de zorgen van de provincie te ondervangen. Zorgen die in de ogen van GroenLinks volkomen terecht zijn.

Op 8 december is de brief en bijbehorende motie raadsbreed aangenomen. We zijn enorm blij dat onze zorgen van anderhalf jaar geleden nu raadsbreed leven. Mede dankzij deze brief heeft de provincie op 15 december jongstleden laten weten af te zien van verscherpt toezicht en spreekt ze het vertrouwen uit in het vervolgproces. Een vervolgproces waarin er geen heilige huisjes zijn en waarin we als raad samen op moeten trekken om te zorgen dat het in Overbetuwe niet alleen goed leven is zoals het coalitiemotto luidt maar ook goed leven blijft!