Park Lingezegen
Park Lingezegen

Gebruikersraad Park Lingezegen stopt?

GroenLinks Overbetuwe werd getipt dat de gebruikersraad van Park Lingezegen zou stoppen per 13 december. Omdat we hier nog niets over gehoord hadden, hebben we vragen gesteld aan het College.  

Op de website van Park Lingezegen geeft de gebruikersraad aan dat zij de samenleving wil betrekken bij de doorontwikkeling van het park. Met verschillende werkgroepen ontplooit de gebruikersraad allerlei initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld permacultuur, hondenbeleid en de Dag van Park Lingezegen.  

Gebruikers betrekken bij het park is voor GroenLinks van groot belang. Samen maken we onze omgeving en daar moeten we ons ook samen voor inzetten. We moeten dit niet willen overlaten aan overheden en instanties. We hopen daarom dat niet bericht niet klopt en wachten de antwoorden van het college af.  

Hieronder vind je de ingediende schriftelijke vragen.