GroenLinks blijft werken aan verandering!

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben we een prachtig verkiezingsprogramma geschreven waarvan we natuurlijk zoveel mogelijk willen verwezenlijken. En toen kwamen de eindeloze stroom raadsstukken, memo’s, inspraakreacties van inwoners, werkbezoeken, dorpsraadvergaderingen en talloze andere activiteiten op gang, waar wij iets mee ‘moeten’. Of is het willen? In ieder geval is het makkelijk om in al deze drukte onze eigen agenda te laten ondersneeuwen; de agenda met daarin wat wij zelf willen bereiken, los van wat er allemaal in de politieke actualiteit gebeurt.

Daarom hebben we onlangs met de steunfractie het verkiezingsprogramma er weer bij gepakt en van al de mooie plannen die daarin staan drie actiepunten gepakt waar we als eerst aan willen werken.

Dit zijn:

  • Meer diversiteit in het woningaanbod. Dus niet alleen eengezinswoningen bouwen, maar ook kangoeroewoningen, tiny houses, woningen voor alleenstaanden, senioren, eenoudergezinnen, jongeren en studenten. En die willen we niet alleen maar door projectontwikkelaars laten bouwen, er moet ook ruimte zijn voor bouw door groepen inwoners zelf.

  • Overbetuwe moet een voortrekkersrol in de regio gaan spelen naar CO2-neutraal. We willen dit in 2030/2035 bereiken, hiervoor moeten we in 2020 al 25% minder CO2 uitstoten dan in 1990.

  • De problematiek van mensen die vanuit de gemeente ondersteuning nodig hebben breder aanpakken dan vanuit één ‘hokje’. Dus mensen met schulden niet alleen helpen met hun geld anders uitgeven, maar ook met bijvoorbeeld eventuele psychische of sociale problemen die maken dat iemand snel in de schulden raakt.

Wat zou het mooi zijn als we deze drie punten over één, twee of drie jaar hebben gerealiseerd! Hierbij kunnen we hulp van specialisten goed gebruiken, dus wil je ons helpen; je bent meer dan welkom!

Los hiervan hebben we er, ook in de komende begrotingsbesprekingen, extra aandacht voor dat de fietspaden op drukke trajecten breder worden, dat er nu echt sociale huurwoningen in de gemeente bijkomen, dat mensen met weinig inkomen ook in geïsoleerde huizen met zonnepanelen kunnen wonen en inwoners veel meer te zeggen krijgen over hun eigen leefomgeving. Kortom, we blijven hard werken aan eerlijk delen, aan menselijke zorg, aan een duurzame toekomst en aan zeggenschap voor alle inwoners!