snelweg

GroenLinks: geen 130 op de A50

Rijkswaterstaat wil deze zomer de maximumsnelheid op de A50 verhogen van 120 naar 130 km per uur. GroenLinks wil dat de gemeente Overbetuwe hiertegen bezwaar maakt en dient op 20 februari in de gemeenteraadsvergadering hierover een motie in.

et was één van de eerste symboolmaatregelen van het kabinet Rutte I (VVD en CDA met gedoogsteun van PVV): de maximumsnelheid van 120 naar 130 km/h. Er wordt vrijwel geen tijdwinst gehaald, maar ondertussen hebben omwonenden wel last van vieze lucht en herrie, komt er nog meer CO2 in de lucht en neemt de kans op ongelukken toe.

Als het aan Rijkswaterstaat ligt, gaat nu ook op de verbrede A50 tussen de knooppunten Ewijk en Valburg de snelweg naar 130 km per uur. Dit betekent met name voor de inwoners van Herveld-Zuid en Valburg meer herrie en fijnstof, met alle negatieve gezondheidseffecten van dien. GroenLinks wil daarom dat de gemeente Overbetuwe, net als de gemeente Beuningen, officieel bezwaar maakt bij Rijkswaterstaat tegen de verhoging van de maximumsnelheid op de A50. Daarom diende zij tijdens de raadsvergadering van 20 februari 2018 een motie hierover in. Helaas heeft deze motie het niet gehaald. CDA, D66 en VVD geven de voorkeur aan het rijden van 130 rijden in plaats van het beschermen van hun eigen inwoners.

U kunt ook bezwaar maken tegen de voorgenomen snelheidsverhoging door een zienswijze in te dienen. Dit kan op de website: www.platformparticipatie.nl/maximumsnelheid2018