Op 2 oktober 2019 is door de gemeenteraad vergaderd over het zwembad in Zetten. In die vergadering besloot de raad dat het college, in samenwerking met de gemeente Neder-Betuwe en exploitant De Drie Essen, een voorstel moest maken voor het voortbestaan van het zwembad. Dat voorstel laat voorlopig op zich wachten.

In het voorstel moesten onder andere de exploitatiekosten worden meegenomen zodat de raad een goed geïnformeerd besluit kan nemen over het al dan niet openhouden van het zwembad. Het college zou dit voorstel het eerste kwartaal van 2020 voorleggen aan de gemeenteraad. Helaas hebben we vandaag, 10 april 2020, nog geen voorstel ontvangen van het college. Ook is er geen informatie verstrekt over de voortgang en horen we van verschillende bronnen dat er nauwelijks voortgang is.

GroenLinks baalt daarvan. We vinden het van groot belang dat er, naast zwemfaciliteiten in Elst, ook een zwembad is in Zetten. Daarom hebben we vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college. We willen onder andere weten wat de stand van zaken is met betrekking tot de samenwerking met Neder-Betuwe, hoe de verschillende belanghebbenden betrokken worden bij het maken van een voorstel en tenslotte wanner het voorstel voor behoud van zwemfaciliteit in Zetten daadwerkelijk naar de raad komt. Zoals altijd bij schriftelijke vragen heeft het college 30 dagen de tijd om deze te beantwoorden. We houden je op de hoogte.