Tijdens de raadsvergadering van 30 juni stonden de Jaarstukken 2019 op de agenda. Hierin wordt teruggekeken op de financiën van 2019. Dat het de organisatie en accountant tijdens deze coronacrisis gelukt is om op tijd jaarstukken met een goedkeurende accountantsverklaring af te geven is een groot compliment waard, wat ik dan ook uitdeelde tijdens mijn inbreng.

Toch is GroenLinks ook bezorgd. Wij vragen ons namelijk al langere tijd af hoe we ervoor zorgen dat het in Overbetuwe ook goed leven blijft. Voor ons is dat meer dan de goedkoopste gemeente zijn. De tekorten in de jeugdzorg nemen toe en we wachten nog steeds op de uitvoeringsnota Overbetuwe samen. Over dat laatste onderwerp zegde de wethouder toe dat deze nog voor het zomerreces met de raad gedeeld gaat worden. Uit de jaarstukken blijkt dat er veel overblijft van de zogenaamde Klijnsma gelden. Dit is geld van het Rijk dat bedoeld is voor financiële ondersteuning aan kinderen, zoals bijvoorbeeld zwemles, een fiets, muziekles of voetbalschoenen. Carla van Kerkhof diende hiervoor een motie in. Hierover lees je meer in "Kinderen in armoede".

De geldberg waar we in Overbetuwe over beschikten wordt ingezet om de gaten te dichten maar lijkt nu op een wegsmeltende berg chocolademunten. Met het spaargeld is tijd gekocht, maar het ontbreekt nog steeds aan echte beheersing van de uitgaven. Wij houden dit uiteraard scherp in de gaten.