GroenLinks is blij met het initiatief van de inwoners uit Reeth om te komen tot een zonnepark dat bijdraagt aan het behalen van de doelen op gebied van duurzaamheid én ruimte biedt aan natuurontwikkeling. Dit initiatief is echt een voorbeeld van hoe de klimaataanpak kan, en wat GroenLinks betreft moet, werken. We hebben het college opgeroepen het initiatief waar nodig zoveel mogelijk te ondersteunen.

De motie die oproept tot kaders voor windparken leverde een behoorlijke discussie op. De verantwoordelijk wethouder (GBO) worstelt met de uitvoerbaarheid. In onze ogen vraagt deze motie om nu even op pauze te drukken en eerst aan de slag te gaan met kaders voordat verdere stappen worden ondernomen. De motie is daarmee gewoon uit te voeren en geeft duidelijkheid aan onze inwoners die terecht bezorgd zijn over de plek waar ze wonen. Zoals ik in de vorige nieuwsbrief al schreef: draagvlak, draagvlak, draagvlak. En om misverstanden te voorkomen voeg ik daar nu aan toe: lokaal draagvlak, lokaal draagvlak, lokaal draagvlak. De mensen die het meeste last hebben van windmolens moeten ook het meeste profijt hebben. Als gemeente moeten we allereerst de overlast beperken en daarna borgen dat omwonenden financieel participeren waardoor zij ook opbrengsten hebben.