Het begon met enkele sprekers die speeches gaven over onderwerpen als de subsidiëring van de fossiele industrie, de klimaatmaatregelen die te wensen over laten en klimaatrechtvaardigheid. Al gauw daarna vormde zich de mars die dwars door Rotterdam liep, met in het hart het GroenLinks-blok. Jong of oud, iedereen was aanwezig en riep de welbekende leuzen uit volle borst mee. Op een moment kreeg ik zelfs een megafoon in mijn handen gedrukt om gezellig mee te schreeuwen.

Op het einde sloeg het weer helaas om, waardoor er veel mensen naar huis gingen voor het einde van de mars. Suzanne Kröger heeft ook nog gesproken, maar helaas hebben we dat net gemist door het slechte weer. Na enkele uren lopen in een mars en leuzen scanderen ben je ook al gauw op. Al met al was het een strijdbare tocht.

Vanuit de Overbetuwe waren Brigitta, Mickel en ik (Thijme) aanwezig. Net als vele GroenLinks-afdelingen was er een samenreis-event gepland vanaf station Elst. Wil je bij volgende demonstraties ook aansluiten bij het Overbetuwe-team? Volg dan onze sociale media om te kijken wanneer we weer naar een protest gaan!