Wat GroenLinks betreft zijn de gewenste kaders helder, namelijk:

  • De inrichting en beeldkwaliteit geniet de voorkeur boven een sluitende exploitatie;
  • Er worden maximaal 3 woonlagen in het plan uitgewerkt;
  • De verkeerskundige inrichting ontmoedigt doorgaand verkeer;
  • Er blijft, voor zowel omwonenden, ondernemers als de raad, in het vervolgtraject ruimte om mee te denken over de precieze inrichting van het gebied;
  • Er moet een integraal plan komen inclusief de ontwikkeling van eventuele nog te verwerven gronden.

Voor veel andere partijen was een dergelijk kader op dit moment een stap te ver. Omdat het voor ons van groot belang is dat het proces goed wordt doorlopen is een compromis gesloten. Het college wordt gevraagd om op onderwerpen bouw en woonlagen, verkeersveiligheid, leefbaarheid en parkeerbeleid extra onderzoek te doen en keuzes op dit vlak aan omwonenden, ondernemers, toekomstige bewoners én de raad voor te leggen.

Wij zijn blij dat we deze belangrijke procesafspraak raadsbreed hebben kunnen maken en kijken uit naar het inhoudelijke debat over de inrichting van deze bijzondere locatie.