Op de plek waar tijdelijke woningen moeten komen op de Vinkenhof is landbouwgif gevonden. De gemeente wil het gif afdekken, GroenLinks vindt dat de grond gesaneerd moet worden.

Het gif is gevonden in de bovengrond van de Vinkenhof, op de plek waar de fietsenstalling van de tijdelijke huurwoningen van Vivare gepland staat. Volgens het College van B&W (CDA en D66) gaat het om organochloor bestrijdingsmiddelen (zogenaamde OCB’s), zoals DDT, DDE, drins en beta-HCH. In totaal zou er 340 m3 grond verontreinigd zijn, waarvan 140 m3 sterk verontreinigd. Volgens het College van B&W leveren de stoffen al vele jaren geen gevaar voor de volksgezondheid op.

Omwonenden voelen zich niet prettig bij het idee dat er een ernstige verontreiniging in de bovengrond zit op een plek waar hun kinderen kunnen spelen en er is daardoor begrijpelijk grote onrust ontstaan. Volgens de omwonenden was hier vroeger de proefboerderij van A. van Kleef, waar proefvelden lagen van de bestrijdingsmiddelenfabrikant Luxan. Volgens hen is het aannemelijk dat de vervuiling veel omvangrijker is dan de gemeente beweert. Verder wist het College volgens omwonenden al een aantal maanden van de vervuiling, maar heeft het dit niet met de omwonenden gedeeld. Omdat omwonenden buitengewoon verontrust zijn en recht hebben op duidelijkheid, heeft GroenLinks schriftelijke vragen gesteld.

Tot op heden zegt het College bij monde van wethouder Jan van Baal (CDA) dat hij de verontreiniging wil laten afdekken met een verharding om er vervolgens een fietsenstalling op te bouwen. Saneren (het afgraven en verwijderen van het gif) vindt het College niet nodig en dit kost ook veel meer geld. Het College kiest voor de goedkoopste oplossing, conform de regels van de wet, maar wel een oplossing waar het College het nageslacht opzadelt met een ernstige verontreiniging die ooit toch een keer gesaneerd zal moeten worden, aangezien DDT zeer slecht afbreekbaar is.

GroenLinks is het hier absoluut mee oneens en vindt dat de gemeente de rotzooi nu moet weghalen in plaats van weg te moffelen.