GroenLinks maakt zich al langer zorgen over de steeds slechter wordende financiën in Overbetuwe. Het spaargeld is zo goed als op en bezuinigingen zijn nog onvoldoende gerealiseerd. Uit de jaarstukken bleek dat er in circa 5 maanden 11 miljoen aan onverwachte schommelingen waren. Gelukkig waren de schommelingen per saldo positief. De schommelingen betekenen wel dat van echte sturing geen sprake is. Voor ons reden om de wethouder op te roepen aan de slag te gaan met betere voorspellingen. Daarnaast was de conclusie van de accountant al dat we “scherp aan de wind varen”. Financiële buffers zijn bijna verdampt waardoor schommelingen niet opgevangen kunnen worden.

Gelukkig hebben we als raad samen opgetrokken met het college om te komen tot een pakket aan bezuinigingen. Vraag is wel; hoe controleren we als raad dat bezuinigingen ook gehaald worden? En belangrijker nog, hoe controleren we als raad dat dit niet ten koste gaat van onze inwoners? Voor ons als GroenLinks reden om de wethouder te verzoeken om tussentijds te rapporteren over de bezuinigingen zodat we als raad kunnen ingrijpen als dat nodig is. We zijn blij dat de volledige raad onze motie heeft gesteund en we zijn heel benieuwd naar de concrete maatregelen van de verantwoordelijk wethouder.