Infrastructuur en mobiliteit

 • Op het pontje van het Drielse veer, tussen Driel en Heveadorp, was het maandag 31 augustus ouderwets druk. Dit had te maken met een tijdelijke coronamaatregel om in de ochtenden de bulk van de over te zetten scholieren te kunnen verwerken. Scholieren hebben van 7.30 tot 8.00 uur het alleenrecht. In deze periode is het maximum aantal van 12 passagiers losgelaten en geldt er een mondkapjesplicht.
 • De provincie Gelderland heeft het nieuwe inpassingsplan voor de aanleg van de RTG bij Reeth en Valburg vastgesteld. Het plan kent twee wijzigingen in vergelijking met het vorige ontwerp. Er komt geen rotonde voor de ingang maar een keerstrook voor vrachtverkeer en de mogelijkheid voor zonnepanelen op de zuidflank van de groen- en geluidswallen. Het vorige plan werd vorig jaar terug genomen vanwege het toen vanuit Den Haag vastgestelde Programma Aanpak Stikstof. Omwonenden vinden dat het bijgestelde plan hen nieuwe munitie geeft. Bewoners van platform Overbetuwe Overbelast zeggen dat zij zeker opnieuw een nieuwe zienswijze gaan indienen, in de hoop dat dit onzalige plan van tafel gaat. Als dat niet gebeurd gaan ze naar de Raad van State.
 • Buurtbus 556 van Heteren naar Elst rijdt tot 1 november niet. Breng, de eigenaar van de bus, heeft vanwege het beschermen van de reizigers tegen het coronavirus de buslijn nog een maand stilgelegd.
 • Het verkeer op de dijken zorgt voor veel ergernis. Het gemeente bestuur van Overbetuwe moet daarom de belofte nakomen om weer snelheidscontroles uit te voeren. Als dit niet lukt, zijn andere maatregelen nodig zo vindt GroenLinks. Omwonenden klagen ook al langer over verkeershinder. Er wordt veel te hard gereden en omwonenden zeggen bijna geen handhavers te zien.
 • De gemeenteraad van Overbetuwe wil de reactie van de gemeente op het provinciale inpassingsplan voor de Railterminal aan scherpen. Zelfs de VVD twijfelt nu aan de haalbaarheid. De gemeenteraad vraagt garanties voor de verkeersveiligheid en voor het beperken van geluidsoverlast en stikstofuitstoot. De VVD wil ook de economische leefbaarheid van de RTG nader onderzocht zien. Een gang naar de rechter wordt voor de gemeente onvermijdelijk als de provincie de Overbetuwse inbreng weer naast zich neerlegt.

 

Wonen, zorg en welzijn

 • De gemeenteraad van Overbetuwe houdt vast aan de bouw van 17 woningen aan het Grintpad in Herveld. Arie Andeweg, sierpluimveekweker, probeert het plan tegen te houden bij de Raad van State. Hij vreest dat zijn nieuwe buren in de 17 te bouwen woningen gaan klagen over zijn pluimvee.
 • Een 35 jarige man uit Oosterhout wordt verdacht van het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno. Ook zou hij als scoutingsleider kinderen hebben aangezet seksueel getinte foto’s naar hem te sturen. De ouders van de kinderen bij de scoutingsclub werden niet geïnformeerd waarom de leider een jaar geleden op non-actief is gesteld. De rechtszaak tegen de man is al gestart. Hij hoorde eind augustus 15 maanden celstraf (waarvan 5 voorwaardelijk) tegen zich eisen. Het OM benadrukt dat er geen afbeelding van leden van de scouting bij de man zijn aangetroffen. Met de gemeente en de landelijke scouting werd afgesproken pas na de uitspraak van de rechter de ouders te informeren.
 • Inwoners van buurtschap Indoornik bij Randwijk zijn bezorgd over de komst van een uitvaartcentrum naar de pas verkochte katholieke kerk. Ze vrezen voor parkeeroverlast en voor het weghalen van groen voor een grotere parkeerplaats.
 • Burgemeester Patricia Hoytink-Roubos van de gemeente Overbetuwe heeft vrijdag 4 september een brief aan alle ouders met kinderen op Scouting Elst gestuurd. In de brief legt de gemeente uit waarom er tot nu toe over het op non-actief stellen van een jeugdleider wegens seksueel wangedrag is gezwegen. Het onderzoek naar de verdachte is hierbij de voornaamste reden.
 • Opnieuw was er een protestkamp bij het voormalige woonwagenkamp aan de Grote Molenstraat in Elst. Nadat eerder de familie Klokgieter daar neerstreek om aandacht te vragen voor het te kort aan woonwagenplekken, wil nu de familie Gerrits uit Elst een eigen plek. De gemeente is van plan op die plek te gaan handhaven, omdat ze daar volgens het bestemmingsplan niet mogen staan.
 • De scoutingleider heeft donderdag 10 september 15 maanden en 7 maanden voorwaardelijk gekregen. De Oosterhouder en zijn advocaat waren niet aanwezig bij de uitspraak. Hij krijgt ook 3 jaar reclasseringstoezicht en moet zich laten behandelen.
 • De voormalige boekwinkel BOS aan de hoofdstraat in Zetten krijgt een nieuwe toekomst als appartementen complex. Het karakteristieke pand zal in stijl verbouwd worden. De nieuwe pandeigenaar wil nu ook op de begane grond 4 appartementen maken, waarvan 3 aan de voorzijde zitten en daar ook een eigen toegang krijgen. Een eerste verbouwplan is aan de welstandscommissie van de gemeente Overbetuwe voorgelegd. Die ziet wel mogelijkheden, maar vindt dat het geheel beter bij de uitstraling van de bovenwoning moet passen.
 • Overbetuwe wil de regeling voor het aanpassen van woningen samen met de provincie oppakken. Hierdoor zijn extra maatregelen verplicht om bij een uitbreiding voor een lening in aanmerking te komen. Vaak hangt een huisaanpassing al samen met een duurzaamheidsmaatregel. Nu de gemeente met de provincie samenwerkt wordt dat verplicht, omdat de provincie die maatregel verplicht stelt. De gemeenteraad buigt zich nog over de plannen.
 • De Participatieraad in Overbetuwe maakt geen bezwaar tegen de extra voorwaarden bij het levensloopbestendig maken van woningen voor ouderen. Het duurzaam moeten maken van een woning om voor een blijverslening in aanmerking te komen ziet het niet als onoverkomelijk.
 • Burgemeester Patricia Hoytink-Roubos van gemeente Overbetuwe heeft donderdag 24 september een woning aan de Bretagnesingel in Heteren voor een maand laten sluiten. In de zomer werd daar een hennepplantage opgerold. Ondanks dat de betreffende huurder weg is, mag niemand de woning een maand lang betreden, ook de woningeigenaar niet. Overbetuwe wil daarmee onderstrepen dat een woningeigenaar bij onderverhuur toch verantwoordelijk blijft als de woning voor illegale praktijken gebruikt wordt.

 

Natuur, milieu en energie

 • De bestuursrechter verbood maandag 14 september de aanleg van een nieuwe rioolbuis dwars door het Hemmens landgoed. De aanleg mocht woensdag 16 september niet van start gaan. Daarnaast moesten Waterschap Rivierenland en het Lijdensch Fonds, als beheerder van het landgoed, binnen twee weken hun problemen oplossen. De ondergrondse buis komt te liggen vanaf Zetten naar de nieuwe rioolzuivering langs de A15 bij Dodewaard en gaat dwars door het 700 hectare grote landgoed. De bestuursrechter proefde toch “ruimte voor oplossingen”, vooral omdat het alternatieve tracé langs in plaats van nipt door de begraafplaats eigenlijk voor iedereen aanvaardbaar is.
 • Uit een enquête van de gemeenten Overbetuwe en Neder-Betuwe blijkt dat er veel zorgen zijn over de overlast die een nieuw windpark langs de A15 en de Betuweroute tussen Dodewaard en Zetten zou kunnen veroorzaken. Daarnaast is slechts driekwart van de onder 350 omwonenden gehouden enquête geïnteresseerd in de mogelijkheden om financieel mee te profiteren van de windturbines. Voor beide gemeenten tellen de belangen en wensen van de direct omwonenden zwaar. Vooral het beperken van geluidsoverlast, slagschaduw door draaiende wieken en aantasting van het uitzicht vinden de omwonenden belangrijk. Ruim 35 procent zou eigenaar van een stukje windmolen willen worden. Een even groot percentage kiest voor direct financiële vergoedingen. Het nieuwe windpark zal op zijn vroegst in 2022 verrijzen.

 

Financiën en bestuur

 • Overbetuwe gaat opzoek naar een partij die het archeologisch en explosieven onderzoek in de gemeente kan uitvoeren. Omdat de rekening daarvoor boven de 10.000 euro per jaar ligt, moet daar verplicht een openbare Europese aanbesteding voor worden gedaan. De gemeente kiest uit alle bedrijven die reageren één partij waar het contract mee wordt afgesloten. Dat bedrijf, met eventuele onderaannemers, is vervolgens voor de duur van de contractperiode verantwoordelijk voor alle archeologische- en explosieven onderzoek in de gemeente. Vroeger gebeurde dit door de Explosieven Opruimings Dienst, maar deze taak wordt steeds vaker aan marktpartijen overgelaten. De EOD komt alleen nog langs als er zware of bijzonder gevaarlijke explosieven worden aangetroffen.

 

Onderwijs, cultuur, sport en recreatie

 • De jaarlijkse Polentocht, die zaterdag 12 september vanuit Driel zou worden gehouden, ging niet door. De organiserende gymnastiek vereniging Luctor et Emergo heeft in verband met de RIVM-maatregelen rond corona besloten de wandeltocht af te gelasten.
 • Onder strikte regels ging de kermis in Zetten door. Bezoekers waren verplicht hun naam en telefoonnummer achter te laten, via pijlen een rondje kermis te lopen en via de andere kant het terrein te verlaten. Er mochten maximaal 150 bezoekers komen. BOA’s hielden toezicht en gaven de bezoekers een waarschuwing als ze de 1,5 meterregel overtraden.
 • Theater De Kik in Elst heeft het programma voor de eerste helft van dit theaterseizoen rond. Vanwege coronabeperkingen treden veel artiesten twee keer per avond op. Er is slechts plaats voor 50 bezoekers per voorstelling. De Kik gaat de voorstellingen ook streamen, zodat ze thuis bekeken kunnen worden tegen het tarief van een echte theaterkaart. Dit wordt pas gedaan als de voorstelling is uitverkocht.
 • De kermis in Zetten werd op vrijdag 11 september voortijdig gesloten op last van de burgemeester van Overbetuwe. Volgens burgemeester Patricia Hoytink-Roubos zouden ondanks herhaalde waarschuwingen de afspraken ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus niet zijn nagekomen door de organisatie.
 • Vrijdag 18 september is tegenover en uitkijkend op de woning aan de Molenstraat 12 in Driel het borstbeeld van Stanislaw Sosabowski onthuld. De betreffende woning was in september 1944 het hoofdkwartier van de generaal en zijn Poolse luchtlandingstroepen. Vanwege het coronavirus waren er slechts een handjevol genodigden en direct aanwonenden aanwezig. Raadsleden Hanno Krijgsman en Cecile de Boer mochten het beeld daadwerkelijk onthullen.
 • Door het coronavirus waren er zaterdag 19 september geen veteranen bij de Polenherdenking in Driel. Er waren alleen genodigden bij. De herdenking was strak georganiseerd, plechtig en sober.
 • Maandagmiddag 21 september werd er naar aanleiding van de nationale sportweek van sportkoepel NOC*NSF een clinic op scholen in Overbetuwe gehouden. Nederlands en Europees judo kampioene voor de jeugd Hilde Jager werd uitgenodigd op het Lyceum te Elst. Verder was tennisser Eline Segers aanwezig op het HPC in Zetten en het Westeraam in Elst, top turnster Reina Beltman op het OBC in Elst en atleet Mike Foppen op de Clara Fabriciusschool in Herveld. Dankzij het samenwerkingsverband tussen topsport Gelderland, Overbetuwe Beweegt en de gemeente Overbetuwe is het gelukt de sporters op de scholen te krijgen.
 • Een man en een vrouw uit Elst zijn opgepakt omdat ze geld hebben gestolen uit het Maria offerblok in de Mariakapel van de Werenfriduskerk in Elst. Daarin wordt muntgeld gegooid door gelovigen die een kaarsje bij het Mariabeeld aansteken. De kerkzegsman vindt het pijnlijk om te constateren dat er tegenwoordig zelfs mensen zijn die op deze manier geld stelen. Hij vindt het erger dan de paar honderd euro die verdwenen zijn.