Infrastructuur en mobiliteit

 • De gemeenten Nijmegen en Overbetuwe en provincie Gelderland hebben de gemeenteraden en Provinciale staten gevraagd om 14 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor de aanpassing van de A15. Het totale budget komt daarmee op bijna 28 miljoen euro. Dit komt neer op 4 miljoen extra voor beide gemeenten en 6 miljoen voor de Provinciale staten. Voor beide gemeenten staat naast de verkeersveiligheid voor het gemotoriseerd verkeer en de aanleg van een rijbaan voor een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-verbinding ook de fietsveiligheid centraal.
 • Op dinsdag 6 oktober heeft de raad van Overbetuwe raadsbreed ingestemd met een amendement met vooral juridische insteek tegen de komst van de Railterminal Gelderland (RTG). De provincie Gelderland, verantwoordelijk voor de RTG, wil in het inpassingsplan voor de terminal hogere geluidsbelasting toestaan. Daar is de gemeenteraad tegen en zij wil dat tot bij de Raad van State aanvechten. Overbetuwe heeft het bezwaar nadrukkelijk onderdeel laten zijn van de zienswijze om dit bij de Raad van State aan de orde te kunnen stellen. Naast de geluidsoverlast zijn er ook ander kritiekpunten.
 • Bewoners van het woonpad Aurelius in Elst willen af van het sluipverkeer. Dat zorgt in hun ogen voor gevaarlijke verkeerssituaties voor spelende kinderen en voetgangers omdat Aurelius een smalle straat zonder trottoir is. Het verkeer rijdt er vaak ook nog eens te hard. Eind vorig jaar onderzocht Veilig Verkeer Nederland (VVN) de verkeerssituatie in Aurelius en omliggende straten als Apollo en Donar in de Westeraam. Volgens VVN rijden er dagelijks 200 tot 250 door de straat, 80 procent is extern verkeer dat hier niet doorheen hoeft te rijden. VVN spreekt van een vrij hoog aantal verkeersbewegingen voor een kleine straat c.q. woonpad als Aurelius. Bewoner Rob Theunissen wil concrete toezegging van Wethouder Wijnte Hol, en voelt zich gesteund door de fracties GBO en PvdA, voor een oplossing voor deze situatie.
 • De aanleg van de Railterminal Gelderland (RTG) valt veel duurder uit. De provincie Gelderland trekt er geen 43 miljoen maar 65,5 miljoen euro voor uit. Volgens de Gelderse gedeputeerde Christianne van der Wal is de extra investering noodzakelijk. Het geld is nodig voor grondaankoop, aanleg en inpassingskosten, het betalen van ProRail, dat de Betuwe route op het RTG moet aanleggen, en kosten die moeten worden gemaakt bij een gang naar de Raad van State.

 

Wonen, zorg en welzijn

 • De inwoners van Overbetuwe zijn 31 september per brief geïnformeerd over de voorkeurslocatie voor de te komen woonwagens. Het gaat om het terrein naast de volkstuinen aan de Plantenmakerstraat in Elst en het westelijk stationsgebied in Zetten. De bestemmingsplanprocedure om de vestiging mogelijk te maken moet nog worden opgestart. Overbetuwe opent op korte termijn de inschrijving voor de eerste 6 plekken. Daarbij worden families waarvan bekend is dat ze een plek in Overbetuwe willen actief door de gemeente benadert. Ze krijgen ook hulp bij de administratieve afhandeling van de aanvragen. De gemeenteraad spreekt zich in januari uit over de locatiekeuze.
 • Akkerbouwer Wessel Beunisse uit Elst is naar de Raad van State gestapt. Hij wil het bestemmingsplan, dat de transformatie van een agrarische bedrijfswoning naar een burgerwoning naast zijn akker mogelijk maakt, van tafel gaat. Ook wil hij dat in ruil voor de sloop van de agrarische woning de weg geplaveid wordt voor een tweede woning. De gemeente Overbetuwe heeft tegen de zin van de akkerbouwer toestemming gegeven. De heer Beunisse heeft geen problemen met de buren, maar is bang voor problemen met de nieuwe buren indien zij ooit gaan verhuizen.
 • Op maandag 5 oktober is aan de Nieuwe Aamsestraat dierenkliniek voor gezelschapsdieren De Aam geopend. Volgens de oprichters, dierenartsen Fraukje van Doorn en Tim Janssen, is de kliniek gespecialiseerd in gebitsbehandelingen en het behandelen van reptielen en vogels. Ze hebben ook een dependance in Groesbeek en een dierenauto die bij mensen thuis komt. Wat hen onderscheid van andere klinieken is dat ze veel tijd en aandacht aan de dieren en hun baasjes besteden.
 • De woonstichting Valburg (WSV) gaat op zoek naar een projectontwikkelaar voor de bouw van de ecowijk veldzicht in Zetten. De samenwerking met de vereniging Duurzaam Wonen Overbetuwe (DWO) en de Vereniging Senioren is opgezegd. WSV ziet af van de samenwerking omdat volgens directeur Marc Jansen er teveel verschil van inzicht zit tussen de partijen. Ook noemt hij financiële redenen.
 • Naar schatting draagt drie kwart tot zelfs 90 procent van de bezoekers aan de Betuwse supermarkten een mondkapje. De “weigeraars” zijn opvallend vaak juist kwetsbare ouderen. De reden waarom juist 65plussers relatief vaak nog zonder mondkapje winkelen is niet bekend. De supermarkten gaan met de niet-dragers geen discussies aan, omdat veel mensen nu toch een korter lontje hebben.
 • In Heteren is eind vorige maand de verkoop van woningen voor het nieuwbouwproject Hart van Heteren begonnen. Volgens ontwikkelaar Evert Slooten is er veel belangstelling.
 • Sinds 13 oktober is er een commerciële testlocatie, de Betuwse teststraat, op fietsafstand bij het Watergoed in Valburg. Voor 125 euro weet je of je corona hebt of niet. Het is wel een paar procent minder betrouwbaar dan bij de GGD. Volgens de oprichters is het nu al een succes. Ze mikken op ondernemers die hun personeel willen laten testen en zzp’ers.
 • Uit een toekomstbeeld dat zorgverzekeraar Menzis schetst van de vraag en aanbod van zorg tot 2030 blijkt dat het aantal mensen met dementie in de regio Arnhem tot 2030 fors toeneemt, met de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard voor op. Daarmee is dementie een van de grootste uitdagingen waarvoor de zorg zich gesteld ziet. Zorgorganisaties, huisartsen, ziekenhuis Rijnstate, patiënten verenigingen en GGZ hebben aan dit overzicht meegewerkt, evenals de 10 gemeenten in het gebied, waaronder Overbetuwe, Lingewaard, Arnhem, Rozendaal, Rheden en Renkum.
 • Het aantal coronatesten met positieve uitslag is in Lingewaard in de laatste week van oktober opvallend veel harder gestegen dan in Overbetuwe. Volgens de GGD komt dat door uitbraken bij handbalclub Huissen, het OBC in Bemmel en twee instellingen voor de gehandicapten zorg. Op zaterdag 24 oktober waren er 616 Lingewaardse coronapatiënten en 573 in Overbetuwe, de week daarvoor waren het 445 in Lingewaard en 458 in Overbetuwe. Het aantal Lingewaarders in het ziekenhuis steeg van 35 naar 37 en het aantal Overbetuwenaren van 57 naar 60. Lingewaard kende op 24 oktober 11 geregistreerde coronadoden en Overbetuwe 16.
 • De gemeente Overbetuwe en de projectontwikkelaars Bouwfonds Property Development (BPD) en Amvest hebben eind oktober een akkoord gesloten over 350 nieuwe woningen die de komende jaren in woonwijk de Pas gebouwd gaan worden. Hiervan zal 30 procent uit sociale huurwoningen en 20 procent uit koopwoningen voor starters bestaan. De andere helft van de woningen mogen de investeerders bouwen voor het vrije koopsegment. Het gaat om het gebied ten zuiden van de Groenestraat. Beide partijen hebben de grond in eigendom en krijgen de hoofdrol in het ontwikkelen van de nieuwe woonwijk. Naar verwachting gaat het bestemmingsplan voor de nieuwe woonwijk medio 2021 in procedure.

 

Natuur, milieu en energie

 • In een weiland in Valburg zijn er donderdagmiddag 1 oktober meerder vaten vol afval gevonden. De politie onderzoekt of er mogelijk drugsafval in zit. De vaten zijn gevonden ter hoogte van de hoek Woutersdijk – Weteringsewal. Sommige vaten waren kapot of in brand gestoken. Zowel de politie als de brandweer rukten uit vanwege de vondst.
 • De grauwe gans wordt de komende tijd een stuk intensiever bestreden door de wildbeheereenheden (WBE). Alle beperkingen voor de jacht zijn sinds 26 oktober van tafel. Volgens Erik Koffeman van twee Betuwse WBE wil de provincie Gelderland terug naar 30.000 grauwe ganzen. In de Betuwe leven daarvan 20.000. Het aantal grauwe ganzen moet daarom in Midden – en Overbetuwe worden gehalveerd. De grauwe gans geeft veel vraatschade aan weilanden.

 

Financiën en bestuur

 • Net als de meeste gemeenten in Nederland voelt Overbetuwe de financiële pijn. Daarom gaat de hand op de knip en gaan de belastingen omhoog. Er zijn twee oorzaken voor de tekorten in Overbetuwe en de meeste andere gemeenten: de als maar stijgende kosten van sociale zaken zoals jeugdzorg en thuishulp, maar ook de directe en indirecte problemen als gevolg van de coronacrisis. Door de coronacrisis zijn er meer mensen in de bijstand gekomen, zijn er meer kosten voor sociale ondersteuning en zijn er minder inkomsten omdat bijvoorbeeld bedrijfsgronden door de economische tegenwind minder intrek zijn. Overbetuwe zou voor komend jaar 5 miljoen euro op de begroting van 113 miljoen te kort komen. Daarom moet er bezuinigd worden op sociale uitgaven en wordt de ontroerend zaakbelasting (OZB) met 7 procent verhoogd. Het voordeel van de gemeente Overbetuwe is dat er nog wel wat ruimte is om burgers en bedrijven extra te belasten, omdat het de afgelopen jaren zo’n goedkope gemeente met lage tarieven was.

 

Onderwijs, cultuur, sport en recreatie

 • Aan de Logtsestraat op de grens van Elst en Valburg, pal tegenover landgoed Schoonderlogt, staat een nieuw monument ter ere van de Amerikaanse 101e luchtlandingsdivisie. Het staat op de plek waar soldaten in het najaar van 1944 tijdens de tweede wereldoorlog een bloederige strijd hebben geleverd en kapitein Dick Winters van de East company, onderdeel van de 101e luchtlandingsdivisie, zijn hoofdkwartier had.
 • Het winterfestijn Overbetuwe, dat over 2 maanden in Elst zou beginnen, gaat niet door. De nieuwste RIVM-maatregelen hebben roet in het eten gegooid. Omdat er per schaatsronde maximaal 40 mensen tot de baan toegelaten mogen worden, inclusief bijvoorbeeld ouders die de schaatsen onderbinden, is er te weinig ruimte op de schaatsbaan.
 • Team managers Rob van Spero 1 (lymfeklierkanker) en Rob van Spero 10 (een zwaar herstel na corona) kregen in het weekend van 3 op 4 oktober beiden een groot hart onder de riem gestoken door hun elftallen. Het eerst team bracht aan hún Rob een ode thuis met fakkels en een spandoek. Het tiende elftal nam een prachtig filmpje op als eerbetoon aan hún Rob.
 • De minima in Overbetuwe krijgen met onmiddellijke ingang meer geld om deelname aan sport– of andere activiteiten mogelijk te maken, voor zover de eventuele coronamaatregelen dat toelaten. Sinds vorig jaar hebben minima in Overbetuwe geen toegang meer tot de Geldrepas. Daarvoor in de plaats kwam de zogeheten meedoen-regeling. Minima krijgen punten toegewezen die ze, naar eigen keuze, kunnen inzetten. Bijvoorbeeld voor sport, huiswerkbegeleiding, schoolspullen voor kinderen of een lidmaatschap van een vereniging. Mensen met een inkomen tot 120 procent van het minimum komen voor de meedoen-regeling in aanmerking. De gemeenteraad ging 6 oktober akkoord met de verruiming voor volwassen, waarop de regeling, met terugwerkende kracht, meteen is aangepast.
 • De Katholieke Kerk in de Betuwe gaat zich concentreren in Elst. De Maria Magdalena Parochie, die nu nog 8 kerken telt, vindt dat het roer drastisch om moet, omdat er steeds minder kerkgangers, vrijwilligers, priesters en inkomsten zijn. Ze wil de komende jaren proberen een kleine, maar vitale kerkgemeenschap te behouden. Voor de oudere parochianen, die nog waarde hechten aan een kerk in eigen dorp of stad, wil de parochie nog wel een aantal kerken openhouden.

 

Werk en economie

 • Nu de Betuwse restaurants voor de tweede keer in een half jaar de deuren moeten sluiten zetten ze volop in op het afhalen en bezorgen van maaltijden. Daarmee kunnen ze aardig op de been blijven. Menigeen gaat er vanuit dat deze lockdown langer dan 4 weken zal duren.
 • Ondanks de specifieke vraag van Peter Preuss van CDU Noord Rijn – Westfalen en FDP-parlementariër Hensing-Höne aan Nederland om tijdens de kerstmarkten thuis te blijven, biedt het bedrijf Betuwe Express uit Herveld met de slogan “Eigenwijs op reis” toch busreizen aan richting de kerstmarkten van onze oosterburen. Het bedrijf denkt dat het met inachtneming van de veiligheidsregels toch verantwoord is. Als er een verbod voor Nederlanders komt zal het bedrijf zich er aan houden.
 • Vanwege de gedeeltelijke lockdown doet Wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder van Overbetuwe een dringende oproep om uw favoriete horecabedrijf te steunen door wat minder vaak zelf te koken en in plaats daarvan een complete maaltijd af te halen bij dit restaurant of eetcafé, zodat ze hun hoofd boven water kunnen houden.
 • De dik duizend mede-eigenaren van de 4 windmolens langs de A15 bij Oosterhout en Ressen krijgen voor het tweede opeenvolgende jaar geen dividend uitgekeerd. Alleen over 2017, het eerste jaar na oplevering, werd er een bedrag aan de aandeelhouders uitgekeerd. Dit komt doordat de lagere stroomprijs voor lagere inkomsten zorgt en doordat de aflossing van leningen voor gaat. Wat ook meespeelt is dat de aflossing voor de compensatiefondsen voor de 4 omliggende kernen, Oosterhout, Nijmegen-Noord, Ressen en Reeth, eerst aan bod komen en daarna pas de aandeelhouders.