Infrastructuur en mobiliteit

 • Op vrijdag 6 november is er begonnen met de bouw van een elektrisch fiets – een voetveer over de Rijn tussen Heteren en Renkum. Eind april komt het in de vaart. Voor recreatiebedrijf Uiterwaarde, die dit exemplaar exploiteert, is deze elektrische pont vooral een test, het wil ervaring op doen met het aandrijvingssysteem. Als het bevalt is het plan om in de jaren erna ook op de recreatieve vaarverbindingen Lienden – Rhenen, Culemborg – Schalkwijk, Niftrik – Ravenstein en Batenborg – Demen deze milieuvriendelijke bootjes in te zetten. Er kunnen maximaal 12 passagiers op vervoerd worden.
 • Hanno Krijgsman, fractievoorzitter van GroenLinks-Overbetuwe, en Willem van Middendorp van de fietsersbond vinden dat de fietsroutes van Zetten en Heteren naar Arnhem veiliger moet worden, omdat de gevaren voor fietsers nu te groot zijn. Zij pleiten voor snelle actie. Twee doorgaande routes, de Drielsedijk en de Tweede Weteringsewal langs de rivier de Linge, zouden volgens hen autovrij moeten worden, omdat auto’s daar eigenlijk niet thuis horen. Ze pleiten voor een knip in de Dijk. Wethouder Wijnte Hol zegt zich niet te herkennen in de kritiek van GroenLinks en de fietsersbond. Volgens de wethouder vergt het uitvoeren van de fietsagenda nu eenmaal tijd.
 • Er komt voorlopig geen voetpad tussen het centrum van Zetten richting Station Zetten. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van GroenLinks. GroenLinks drong vorige maand aan op de aanleg van een wandelpad langs de Stationstraat naar het Station, omdat wandelaars nu het fietspad moeten gebruiken. Overbetuwe heeft de aanleg niet in de plannen rondom het stationsgebied opgenomen. Eerst moet worden uitgezocht of er voldoende ruimte is.
 • Buurtbus 556 tussen Heteren en Elst rijdt sinds 30 november weer. Deze vorm van openbaar vervoer lag sinds de coronacrisis van maart stil. Breng en de provincie hebben groen licht gegeven. In de buurtbus is een spatscherm aangebracht om passagiers en chauffeur van elkaar te scheiden.

 

Wonen, zorg en welzijn

 • Elst kreeg op dinsdag 3 november een dubbele corona-teststraat, waar per dag 260 mensen terecht kunnen, aan de Einsteinweg 6. De locatie in Elst is de zesde voor inwoners van Gelderland-Midden. Andere teststraten zijn in Ede, Barneveld, Arnhem, Velp en Wageningen. Het idee is dat inwoners in hun directe omgeving getest kunnen worden.
 • Woonstichting Heteren ziet geen ruimte voor een sportveld in het hart van nieuwbouwplan Park Julianaweide. Dit tot groot ongenoegen van de scholen en andere insprekers. De woonstichting vindt dat dit ten koste zou gaan van woningbouw en de groene parkachtige inrichting van het terrein. Er is wel ruimte voor een klein sportveld pal aan de Flessestraat.
 • Voorzitter Willem-Jan Renders van de Vereniging Duurzaam Wonen Overbetuwe (DWO) deed dinsdag 10 november tijdens het raadspreekuur een beroep op de gemeenteraad om vast te houden aan de oorspronkelijke plannen voor de nieuwbouwwijk Ecowijk Veldzicht in Zetten. Dit omdat Woonstichting Valburg, eigenaar van de grond, de samenwerking met DWO vorige maand heeft opgezegd. Renders wijst ook op de mogelijkheid de grond te kopen. Zowel wethouder Wijnte Hol en de aanwezige fracties hebben geen toezeggingen gedaan. D66 en PvdA zeiden wel mee te willen denken over een oplossing.
 • Waar er vorig jaar vier supermarkten in Elst meededen aan de actie om levensmiddelen in te zamelen voor de voedselbank, zijn het er dit jaar tien van de dertien supermarkten. Vanaf 12 december staan er dan twee vrijwilligers van de voedselbank bij de deur van de supermarkten met de vraag of u iets voor de voedselbank wilt kopen.
 • Op woensdag 16 november telde Overbetuwe 920 coronabesmettingen en Lingewaard 1096. Het aantal besmettingen nam af.
 • De politie Overbetuwe heeft vrijdag 20 november een grote partij illegaal vuurwerk onderschept. Een globale weging wees uit dat het gaat om zo’n 2000 kilo. Een 39 jarige man uit Overbetuwe is gearresteerd. De politie spreekt over een zeldzaam grote vangst. Aanleiding was een zwaarbeladen gehuurde bestelbus en een personenauto die geparkeerd stonden aan de Expeditieweg in Andelst. Door deze verdachte situatie hield de politie de voertuigen in het oog. Eerder deze maand werden er drie jongeren uit het Gelderse Elst aangehouden wegens de vondst van meer dan 100 kilo vuurwerk.
 • Nieuwbouwproject Rijzenburg in Elst gaat 21 woningen omvatten, waarvan tien het stempel “sociale koop” krijgen. Negen andere woningen gaan 350.000 euro kosten en de laatste twee worden voor de vrije sector gebouwd. Het plan kent, net als de plannen in Oosterhout, geen sociale huurwoningen. Er ligt in Overbetuwe wel een raadsbesluit dat 30 procent van alle nieuwbouw uit sociale huurwoningen moet bestaan, maar de afspraken met De Bunte Vastgoed in Elst en Klokgroep in Oosterhout over de bouwplannen zijn al voor die tijd gemaakt. Beide plannen moeten nog wel door de gemeenteraad goedgekeurd worden.

 

Natuur, milieu en energie

 • De adviescommissie voor de milieueffectrapportage (MER) stelt dat de MER van de provincie Gelderland met betrekking tot de Rail Terminal Gelderland (RTG) onvoldoende is uitgewerkt en onderbouwd. Daardoor is het onduidelijk welke gevolgen de RTG heeft op het milieu. De commissie is het niet eens met de vooronderstelling dat de verschillen tussen de noord – en midden variant verwaarloosbaar klein zijn. Hoeveel spoor er moet worden aangelegd om de RTG op de Betuweroute aan te sluiten en waar dat spoor komt te liggen is onvoldoende uitgewerkt. En tenslotte moeten ook de geluidseffecten voor omwonenden beter in kaart worden gebracht.
 • Een sloot tussen Hemmen en Zetten is begin november uitgegraven, daarna weer dichtgegooid en vervolgens weer verbreed. Dit komt omdat Landgoed Hemmen en Waterschap Rivierenland nog steeds ruzie hebben met elkaar. Begin december staan Landgoed en Waterschap weer voor de Arnhemse bestuursrechter. Die moet dan een oordeel vellen over de rioolbuis die vanaf Zetten onder het Hemmensbos door naar de nieuwe rioolwaterzuivering in Dodewaard moet lopen.

 

Financiën en bestuur

 • Inwoners van Overbetuwe gaan in 2021 gemiddeld een paar tientjes meer aan onroerendzaakbelasting (OZB) betalen. Dit stelde de gemeenteraad dinsdag 3 november vast. Wethouder Brigitte Faber – de Lange (Financiën) wilde de OZB met zeven procent verhogen, maar daar was in de gemeenteraad geen draagvlak voor. Dat was er wel voor een verhoging met de helft. Overbetuwe loopt, net als andere gemeenten, nadrukkelijk tegen de kosten in het sociaal domein aan. Daardoor heeft het een te kort van 5,5 miljoen euro. Naast extra inkomsten uit de OZB, leges en belastingen wil Overbetuwe bezuinigen op personeelskosten en het sociaal domein zelf.
 • Drie raadleden, Elbert Elbers (PvdA), Roel Eefting (D66) en Ard op de Weegh (BOB) van Overbetuwe hebben een pleidooi gehouden bij het provinciebestuur. Elbert Elbers zei dat het geen pas geeft dat de gemeente zoveel geld moet uitgeven aan een zinloos project als de Rail Terminal Gelderland (RTG) in deze zware tijd, waarin gemeenten het financieel niet meer redden. Het provinciebestuur boog zich op dat moment over de begroting van de RTG.
 • Gedeputeerde Jan Markink gaat begin december met de gemeenteraad van Overbetuwe in gesprek over de gemeentelijke begroting. Die is volgens de provincie niet in orde. Net als veel andere gemeenten heeft Overbetuwe moeite met het sluitend krijgen van de begroting. Dat is gelukt voor 2021, waar de 113 miljoen euro aan uitgaven en inkomsten met elkaar in evenwicht zijn. Voor de jaren 2022 tot 2024 is dat niet het geval en loopt het te kort op tot 3,7 miljoen. Dat laatste komt vooral door de steeds hogere kosten voor maatschappelijke hulp. De partijen reageren verdeeld op de uitnodiging uit Arnhem. VVD, D66, GBO, CU en BOB vinden de bemoeienis van de provincie voorbarig, CDA spreekt van een gebruikelijke procedure en GroenLinks en PvdA juichen het toe dat de provincie de gemeenteraad, als hoogste orgaan in de gemeente, uitnodigt voor een gesprek.

 

Onderwijs, cultuur, sport en recreatie

 • Voetbalclub Elistha uit Elst heeft de volledige voorraad van haar sportkantine aan de voedselbank beschikbaar gesteld. De kantine moet vanwege corona dicht blijven. Daarom besloot het bestuur de voorraad aan het goede doel beschikbaar te stellen.
 • Het Overbetuwe college (OBC) in Elst mag zich sinds 2 november officieel Gezonde School noemen. Voor de leerlingen betekent dat vooral dat er meer gesport wordt. Naast het sporten maakt ook de kantine nadrukkelijk deel uit van het verkrijgen van het certificaat Gezonde School. De school werkt ook goed samen met Overbetuwe beweegt en de GGD om bij de leerlingen een gezonde leefstijl te creëren.
 • Komende zomer wordt het evenemententerrein van Park Lingezegen in Elst omgetoverd in één groot kunstwerk. Dit gaat bestaan uit vijfhonderd afzonderlijke kunstwerken van meer dan 1 bij 1 meter die een kleurrijk geheel vormen. Het tijdelijke kunstwerk gaat The Colorfield Performance heten en is een initiatief van monumentaal kunstenaar Dirk Hakze uit Sneek.
 • De Leonarduskerk in Oosterhout wordt definitief verbouwd tot dorpshuis. De gemeente Overbetuwe kan het voor niks overnemen, maar moet als nieuwe eigenaar wel enkele tonnen investeren in achterstallig onderhoud. Helderheid over het overnemen van de kerk had haast omdat de Maria Magdalena parochie snel uitsluitsel wilde.
 • Betuwe on Stage, de beroeps-stagedag voor scholieren uit Overbetuwe en Lingewaard, gaat komend jaar niet door. Volgens de organisatie is het vanwege corona ondoenlijk dit evenement door te laten gaan.
 • Carbidschieten is dit jaar op 31 december verboden in zowel gemeente Overbetuwe als de gemeente Lingewaard. De burgemeesters vinden dat het gezellig samenzijn tijdens het carbidschieten niet past tijdens een coronapandemie waarin je maar met een bepekt aantal mensen mag samenkomen en je 1,5 meter afstand moet houden. Bovendien willen zij met hun besluit de zorg zoveel mogelijk ontzien.