Infrastructuur en mobiliteit

 • Overbetuwe gaat verkeersmaatregelen nemen in Westeraam in Elst. Verkeersdrempels en het opheffen van de doorgaande functie van de Claudius moet voor wijkbewoners het gevoel van veiligheid vergroten. De Claudius wordt afgesloten met een paaltje. Ook de Aurelius en de Hadrianus krijgen verkeersdrempels. De drempels op de kruisingen van de Apollo en de Donar worden verhoogd. Naast deze fysieke maatregelen neemt Overbetuwe ook aanvullende maatregelen. Zo worden er extra borden en een snelheidsdisplay geplaatst, gaat de gemeente gedragscampagnes invoeren en komt er extra aandacht voor het rijgedrag van pakketbezorgers. De bewonersgroep is dankbaar voor het feit dat hun zorgen serieus zijn genomen.
 • De A15 tussen knooppunt Valburg en de aansluiting Andelst gaat eind maart zeven avonden en nachten dicht voor het verkeer. Ook enkele verbindingsbogen in knooppunt Valburg gaan op slot voor onderhoud. De meeste werkzaamheden vinden tussen 22 en 31 maart plaats op de noordbaan van de A15. In het tussenliggende weekend wordt gewerkt aan de verbindingsbogen tussen de A15 van/naar Tiel en de A50 van/naar Apeldoorn. Ook dan is er geen verkeer mogelijk.
 • Station Zetten-Andelst krijgt dit jaar de beschikking over OV-fietsen die door treinreizigers van het station naar de eindbestemming en andersom kunnen worden gebruikt. GroenLinks vroeg daar eerder in een aangenomen motie om. De NS hield de boot even af omdat er op kleine stations geld bij zou moeten, maar de gemeente Overbetuwe stelt geld beschikbaar om de fietsen toch naar Zetten te halen.
 • Vanaf 29 maart gaat Buurtbus 556 weer rijden. De verbinding tussen Heteren, Driel en Elst stond lange tijd stil vanwege coronabeperkingen. Ook de andere Brengbussen gaan 29 maart weer rijden.

 

Wonen, zorg en welzijn

 • Rijnstate zoekt afgestudeerde studenten of ondernemers die straks in de vestiging in Elst een medische startup willen beginnen. In de polikliniek/dagziekenhuis in Rijnstate Elst is ruimte beschikbaar voor het bedenken en uitvoeren van innovaties binnen de gezondheidszorg. Rijnstate heeft er bewust voor gekozen niet elke vierkante kilometer in Elst vol te plannen. Rijnstate hoopt in de zomer met de bouw van de polikliniek bij het station in Elst te beginnen. Eind februari is de realisatieovereenkomst ondertekend tussen de raad van bestuur en wethouder Wijnte Hol van de gemeente Overbetuwe. Daarmee is Rijnstate Elst een feit.
 • Om het aantal vechtscheidingen in de regio omlaag te krijgen doen de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe mee aan een digitaal loket waar gratis om raad kan worden gevraagd als een huwelijk spaak loopt. Website digitaalscheidingsloket.nl is in het leven geroepen door elf gemeenten in de Regio Centraal Gelderland om te voorkomen dat ouders en kinderen beschadigd raken doordat een scheidingsprocedure uit de hand loopt. 10 tot 15 procent van alle echtscheidingen escaleert tot een vechtscheiding met alle gevolgen van dien. Twee professionals zorgen voor begeleiding indien nodig.
 • Projectontwikkelaar Artica Vastgoed, gemeente Overbetuwe en grondbedrijf MTP werden het begin maart eens over het versnellen van de nieuwbouw van woningen en winkels in het hart in Heteren. Alle grondwerk en het verleggen van leidingen wordt vanaf eind maart of begin april gelijktijdig met de nieuwbouw uitgevoerd. Zodra de woningen en winkels worden opgeleverd, in de zomer van 2023, volgt dan alleen nog het bestraten en inrichten van het nieuwe plein. Het nieuw aan te leggen plein krijgt een fontein en een carillon die zo worden geplaatst dat ze het autoverkeer op het plein, dat als 30 kilometer zone wordt ingericht, afremmen.
 • De Heterense stichting Barátok Románia gaat dit jaar vanwege corona niet langs de deur voor de jaarlijkse wijnactie. Om toch hulp te kunnen bieden in Roemenië kiest de stichting voor een online actie.
 • Inwoners van Overbetuwe die op een woonwagenplaats wachten moeten nog langer geduld hebben. De gemeenteraad zette dinsdag 23 maart een streep door het voorstel om in Zetten standplaatsen aan te wijzen. De locatie in Elst komt er wel. Tot verbijstering van oppositiepartijen GroenLinks, PvdA, D66 en BOB willen de drie coalitiepartijen VVD, CDA en GBO niet op korte termijn opzoek gaan naar een alternatieve locatie, maar willen ze die zoektocht later in samenwerking met de regio Arnhem-Nijmegen gaan doen. Ook deze oppositiepartijen zagen de locatie in Zetten als ongeschikt, maar wilden wel dat Overbetuwe direct aan de slag ging met het zoeken naar drie nieuw locaties om woonwagens te plaatsen. Ze wezen daarbij op het grote aantal ingeschreven voor zo’n plek. De oppositiepartijen vinden dat vanwege een uitspraak van de Europese rechter de gemeente de plicht heeft om de woonwagencultuur te herstellen.

 

Natuur, milieu en energie

 • Wie afval dumpt op de parkeerplaatsen langs de A325 tussen Arnhem en Nijmegen loopt sinds dinsdag 9 maart het risico op de bon geslingerd te worden. De provincie Gelderland, beheerder van de rustplaatsen ’t Kempke en Hogewei bij Elst, is de rotzooi zat en stuurt controleurs op pad. De boete kan oplopen tot 400 euro. Er worden zakken huisvuil gedumpt, maar ook huisraad, zoals matrassen. Er werden al waarschuwingsboden geplaatst in de hoop het storten te ontmoedigen. Dit werkte maar tijdelijk.
 • Tijdens de landelijke opschoondag hebben 8 medewerkers, waaronder de baas, van McDonalds Oosterhout in het weekend van 20 en 21 maart de handen uit de mouwen gestoken. Na 2 uurtjes afval verzamelen waren de opruimers niet meer in de stemming voor grapjes. Er werden grote platen piepschuim, haarnetjes, mondkapjes, sokken, onderbroeken, kadavers, wieldoppen en een compleet dekzeil gevonden. Tot in de verre omtrek van McDonalds was van alles te vinden.

 

Financiën en bestuur

 • Overbetuwe moet de komende jaren flink bezuinigen. Hoe en waarop moet later dit jaar blijken. De invloed van bezuinigingen op het dagelijkse leven van de inwoners wordt een belangrijke afwegingsfactor. De omvang van het te kort is nog steeds niet bekend, maar is opgelopen van 3,6 miljoen naar 3,7 miljoen euro in 2025 met een hoop vraagtekens. Onduidelijk is welke bijdrage Overbetuwe uit het gemeentefonds krijgt en wat de uitgaven zijn rond de coronamaatregelen die de gemeente mogelijk gedeeltelijk zelf moet dragen. En dan is er nog de bijdrage van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland (VGGM) die flink kan oplopen.

 

Onderwijs, cultuur, sport en recreatie

 • Honderden fitnessclubs in Nederland boden in het weekend van 27 – 28 februari een coronaproof training aan onder het motto “stilzitten is geen optie”. Het moest een lans breken voor heropening. Bij de skatebaan aan de Rijksweg-zuid in Elst maakte het verslepen van een auto deel uit van de challenge run van sportschool de Studio. Eigenaar Rob Fitters noemde de run van vijf kilometer met vele obstakels een mooie uitdaging. Onder het mom “kijken wat er wel mag” stippelde hij een route van vijf kilometer uit door Elst met om de kilometer een uitdaging op een veld of weiland. Pitters staat niet achter de landelijke eis om de sportscholen ter heropenen. Die actie gaat hem te ver. Hij snapt het goed maar vindt het risico nog steeds te groot.
 • Ondanks het verbod gingen negen fitnesscentra op woensdag 3 maart in Arnhem en omgeving, waaronder Everyday Fit in Elst, toch open voor een gezondheidsmarathon, en riskeerden hiermee een boete of nog erger. De sportscholen ontvingen en trainden hun leden op zeer beperkte schaal, met in achtneming van de RIVM-maatregelen, binnen en buiten. Met de marathon willen de actievoerders de noodzaak van bewegen onder de aandacht brengen.
 • Het Overbetuwe College (OBC) heeft naast de onderscheiding “gezonde school” ook de onderscheiding voor sport en beweeg onderwijs gekregen. De school is daarmee één van de eerste in het land met twee gezondheidscertificaten. Het laatste certificaat heeft het van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport gekregen, omdat naast de reguliere gymlessen leerlingen ook de gelegenheid krijgen om in de middagpauzes georganiseerd te sporten.
 • Hockeyclub HCOB uit Elst krijgt de beschikking over een opblaasbare sporthal. Naast de hockeyclub gaan ook leerlingen van het Lyceum Elst en het Westeraam de hal gebruiken. De club, scholen en de gemeente Overbetuwe werden het daar begin maart over eens. Door de groei van het aantal leerlingen op het Lyceum en het Westeraam, maar ook omdat de hockeyclub meer zaalruimte nodig heeft voor trainingen en de competitie in de wintermaanden, is een sporthal hard nodig. Overbetuwe verstrekt een lening aan HCOB om de aanschaf van de opblaasbare sporthal mogelijk te maken. De sporthal wordt alleen in de wintermaanden, tussen november en eind april, gebruikt en wordt met warme lucht overeind gehouden. De hal komt op de Pas te staan.
 • Het oude zalencentrum De Wanmolen in Zetten wordt pas in 2023 gesloopt, het wordt nieuwe daarna gebouwd. De gemeente Overbetuwe en beheerder Devrim Guven tekenen binnenkort een beheerdersovereenkomst voor volgend jaar.
 • De Betuwse Maria Magdalena parochie verkeert financieel in zwaar weer. Er zijn minder kerkgangers, er staat minder op de rekening dan vroeger en bezuinigingen zorgt voor weer minder steun. De penningmeesters van de parochie voorspellen als het zo doorgaat dat de parochie over 10 tot 15 jaar is opgedoekt. Tot begin deze eeuw hadden alle kerken nog en positieve balans. Het financiële verval begon kort daarna bij de Lingewaardse kerken. In Overbetuwe schrijven ze pas sinds 2 jaar rode cijfers.
 • Campings in de Betuwe maken zich op voor een druk seizoen. De Duitsers blijven massaal weg, maar meer bezoek uit eigen land compenseert dit. De campings in Overbetuwe en Lingewaard krijgen veel reserveringen binnen nu er een dringend advies van de overheid luid om in eigen land te blijven. De hotels missen wel veel klandizie, vooral zakelijk. De boekingen voor de zomer lopen wel binnen.
 • Theatergroep Over & Weer schrapt de voorstellingen die in juni in Slijk-Ewijk en Beuningen zou worden gehouden en schuift die een jaar door. Het probleem is dat ze nu niet mogen repeteren.

 

Werk en economie

 • Getroffen ondernemers kunnen sinds 10 maart een aanvraag doen voor de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De regeling wordt ingevoerd met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar en geldt in principe tot eind juni. Het gaat om een vergoeding voor huur, gas, water en licht. Met de regeling wil de overheid gezinnen van ondernemers die door de coronamaatregelen werk en inkomen zijn verloren tegemoetkomen. Naast deze maatregel kunnen ondernemers, verenigingen en stichtingen ook uitstel van betaling krijgen voor het betalen van lokale belastingen als OZB, reinigingsheffing en rioolheffing. Dit uitstel wordt in Overbetuwe niet automatisch verleend, maar moet aangevraagd worden, en verschuift dan van eind april naar eind juni. Ook als het gaat om aanpassingen van automatische incasso-opdrachten. Overbetuwe ziet af van aanmaningskosten bij eventueel te laat betalen.
 • Het was topdrukte bij de kapperszaken in de Betuwe nadat ze woensdag 3 maart weer open mochten. Ondanks de blijdschap geeft het de ondernemers een dubbel gevoel, omdat collega-ondernemers, zoals in de horeca, nog niet open mogen. Extra dagen open en knippen tot 20.00 uur is de nieuwe werkelijkheid bij vrijwel alle kapperszaken in Overbetuwe en Lingewaard. Naast de kappers gingen ook de winkels weer open, maar alleen op afspraak en slechts 2 klanten per verdieping. De afspraak moet 4 uur van tevoren worden gemaakt en je mag en half uur winkelen.
 • In Overbetuwe kwamen veel ongeldige poststemmen binnen. Volgens de eerste telling op maandag 15 maart was 8 procent van de binnengekomen stemmen per post ongeldig. Overbetuwe voegt zich daarbij in een rijtje met Brabantse gemeenten, waar ook veel stemmen ongeldig zijn. De zeventigplussers maakten vooral de fout door hun stempas of stembiljet in de verkeerde envelop te doen.
 • Doordat minister Ollogren de regels van het poststemmen nog eens tegen het ligt heeft gehouden, omdat er zoveel ongeldige stemmen waren, zijn er nog maar 22 van de 115 ongeldige stemmen van maandag 15 maart in Overbetuwe overgebleven. Bij deze poststemmen was de stempas niet aanwezig of ontbrak zelfs het stembiljet. Op 16 maart kwamen er 991 biljetten binnen waarvan er 20 afvielen en er 50 op basis van de nieuwe regels alsnog gered konden worden. Met de nieuwe regel maakte het niet meer uit in welke envelop de stempas zat.
 • Van de 30.400 Lingewaardse stemmen werden er woensdag 17 maart 22.600 uitgebracht, 4200 op maandag en dinsdag, en 3500 per post. Van de briefstemmen was uiteindelijk 5,5 procent ongeldig. Overbetuwe heeft vergelijkbare cijfers voor maandag, dinsdag en poststemmers.
 • Tijdens de verkiezingen van 15, 16 en 17 maart noteerden Lingewaard en Overbetuwe in grote lijnen dezelfde tendens als landelijk: winst voor de VVD en D66, verlies voor CDA, SP en GroenLinks. De VVD kreeg in Lingewaard bijna 3 procent en in Overbetuwe zelfs 4 procent meer dan het landelijk gemiddelde. D66 en CDA kreeg in de Betuwe ruim 1 procent meer dan landelijk. In Overbetuwe komen VVD, D66 en CDA op ruim 54 procent en in Lingewaard zelfs op bijna 57 procent.
 • Op dinsdag 23 maart voerde de politie een grote controle uit op de parkeerplaats van het Shell-tankstation langs de A325 in Elst. Hier werden busjes van pakketbezorgers gecontroleerd op vervoersvergunning en of de busjes te zwaarbeladen waren. Zonder vergunning mochten ze niet verder rijden en te zwaarbeladen betekende dat collega’s de te veel aan pakjes op bestemming moesten brengen.