Infrastructuur en mobiliteit

 • Het Drielse veer vaart vanaf 1 april weer volgens het schema voor het hoogseizoen. Wel blijven de coronaregels van kracht, inclusief coronatijdslot voor scholieren. Dat laatste wil zeggen dat het veer tussen 7.30u en 8.00u exclusief voor leerlingen en onderwijspersoneel in de vaart is. Er geldt dan geen maximumaantal passagiers, maar een mondkapje is tijdens de overtocht wel verplicht. Buiten het coronatijdslot voor scholieren geldt een maximum van 12 passagiers, zodat zij 1,5 meter afstand kunnen houden.
 • Dijkbewoners tussen Lent en Dodewaard zijn zeer kritisch over de aanstaande werkzaamheden aan de dijk. Ze betwijfelen of het echt nodig is en bijdraagt aan de veiligheid, terwijl er wel veel op de kop gezet gaat worden. Volgens hen is de dijk ruim 20 jaar geleden, na de hoogwaterdreiging van de jaren 90, uitermate veilig gemaakt. De gemeenteraad wordt geacht het bestemmingsplan te wijzigen, maar dit weigeren en dus tegenhouden is zinloos, omdat de gemeente Overbetuwe overruled kan worden door hogere instanties.
 • Niet de komende zomer, maar richting november is de Grifttunnel in de Rijksweg-Noord in Elst klaar. Behalve langer omrijden, betekent dat ook extra verkeershinder in het najaar, als naast het station de bouw van de Rijnstatepoli start. De vertraging beslaat ongeveer 4 maanden en heeft diverse oorzaken. Corona en het winterse weer hebben roet in het eten gegooid, maar een onverwachtse en grote tegenvaller was de kwaliteit van de betonnen funderingspalen, die met 234 stuks de draagkracht onder de beide toeritten en het spoordek erboven bepalen. De bovenste 1 a 2 meter van de zestig van die palen bleek niet stevig genoeg, waardoor de meeste exemplaren niet door de kwaliteitskeuring kwamen nadat ze in hun mal diep in de grond waren gegoten. Dit euvel heeft 2 maanden extra in de planning gekost.

 

Wonen, zorg en welzijn

 • Overbetuwe wil meer ambtenaren inzetten op het gebied van woningbouw om de voortgang van plannen te stimuleren. Daarnaast gaat de gemeente in plaats van één keer per jaar nu twee keer per jaar een zogeheten prioriteitsronde maken. Bouwprojecten die sociale woningbouw omvatten komen eerder in aanmerking voor goedkeuring en ambtelijke ondersteuning. Omdat Overbetuwe wil dat 30 procent van alle nieuwbouw uit sociale woningen bestaat, gaat de gemeente harde afspraken maken aan het begin van een bouwproject over bijvoorbeeld sociale woningbouw, waarbij ook afspraken tussen bouwbedrijf en verhuurders al vast liggen.
 • Druten wil 25 procent van alle sociale huurwoningen reserveren voor aanvragers uit de eigen gemeente en vraagt onder andere Overbetuwe en Lingewaard dat ook te doen. De reacties in de politiek zijn wisselend. In Overbetuwe is alleen BOB voor. GBO is zich aan het beraden. CU is tegen het veranderen van de regels en vindt het onbehoorlijk bestuur als het zou gebeuren, behalve als alle gemeenten hiervoor zouden besluiten. Het CDA zegt dat 25 procent van de aanvraag nu al naar inwoners van Overbetuwe gaat, aanpassen is dus niet nodig. VVD in Overbetuwe is tegen, waar het in Lingewaard voor is. D66, PvdA en GroenLinks zien reserveren van de eigen bevolking niet zitten en menen dat het te kort aan sociale huurwoningen een probleem is dat landelijk moet worden aangepakt. Wel dringen ze aan op meer en sneller bouwen.
 • GroenLinks en de PvdA vroegen in juli vorig jaar om het vaststellen van gemeentelijk beleid voor dierenwelzijn en het benoemen van een daarvoor verantwoordelijke wethouder. Daar gingen de handen niet voor op elkaar. Wel is er nu door Hanneke Bruinsma (GroenLinks) en Henk Mulder (CDA) een discussiestuk voorbereid dat binnenkort in een rondetafelgesprek in de gemeenteraad aan de orde komt. Zodat er ook besproken kan worden of er een gemeentelijk beleid moet komen en hoe dat tot stand moet komen. Bruinsma en Mulder hebben een aantal zaken feitelijk op een rijtje gezet en laten de inhoudelijke discussie nadrukkelijk aan de raad. Hun stuk bevat geen inhoudelijke voorstellen. Voor het rondetafelgesprek later dit jaar, waarbij ook de dierenbescherming en andere partijen kunnen worden uitgenodigd, is nog geen datum geprikt.
 • In Overbetuwe zijn recent 7 nieuwe opgeleide gezinscoaches aan de slag gegaan. Een gezinscoach biedt hulp aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar door hen tijdelijk op te vangen als het thuis even niet meer gaat of door huisbezoeken aan een gezin af te leggen. Het gaat om een project van Forte Welzijn onder de noemer Forte Thuis, dat ook de opleiding van vrijwilligers verzorgd.
 • Het nieuwe verpleeghuis in Andelst gaat Andalhof heten. Het wordt de opvolger van De Hoge Hof in Herveld, dat over enige tijd gesloopt gaat worden.
 • Nieuwe Nederlanders die zich onvoldoende redden, krijgen in gemeente Overbetuwe een reddingsboei toegeworpen. Welzijnsorganisatie Forte Welzijn gaat dit jaar zes tot acht statushouders begeleiden. Het doel is stappen te zetten in hun nieuwe thuisland, zodat hun isolement doorbroken wordt.
 • Op drie chillplekken in Elst en eentje in Heteren gaat de gemeente Overbetuwe wifi aanbieden. Het is vooral een service voor jongeren die daar samenklonteren. De gratis wifipunten komen aan de Steenoverlaan in Heteren en op de chillplekken aan de Kruisakkers, de Groenestraat en het Romeinse veld in Elst. In Heteren is dat bij de skatebaan, in Elst bij de trapveldjes. Om overlast voor omwonenden tegen te gaan, wordt de wifi automatisch na 21.45 uur uitgeschakeld. Het plaatsen van de 4 wifipalen kost eenmalig 14.000 euro, en daarna jaarlijks 3600 euro aan licentie, onderhoud en abonnement.
 • De bewoners, verenigd in een belangenvereniging, Bewoners Residence Tergouw (BBRT), uit voormalig vakantiepark Tergouw willen geen luxe chalets in hun woonwijk, omdat ze deze totaal niet vinden passen. Bovendien komen ze te dicht op al bestaande bebouwing te staan. Daarom daagden ze maandag 19 april de gemeente Overbetuwe voor de rechter. Overbetuwe maakte gebruik van haar zogeheten afwijkingsbevoegdheid, omdat het bestemmingsplan de bouw van de prefab-chalets niet toestaat. De bestuursrechter liet doorschemeren daar in dit geval zo haar twijfels over te hebben. De afwijkingsbevoegdheid mag bij bijbouw, maar niet bij hoofdbouw. De rechter doet binnenkort uitspraak over deze kwestie.

 

Natuur, milieu en energie

 • Omwonenden van de geplande windturbines langs de A15 tussen Zetten en Dodewaard zetten de hakken dieper in het zand. Hun onvrede groeit over de manier waarop ze bij het project worden betrokken. Ze vinden dat ze bewust buiten bepaalde zaken worden gehouden en dat belangrijke informatie niet vanzelf vanuit de gemeente komt. Ze vinden de communicatie en participatie nog steeds beneden alle peil. Na de valse start is het volgens de kritische bewoners uit Zetten, Andelst en Dodewaardnog altijd niet beter geworden.
 • Er worden voorlopig geen bomen gekapt in het Hemmense Bos om de aanleg van een rioolleiding van Zetten naar Dodewaard mogelijk te maken. De Arnhemse voorzieningsrechter, die een snel oordeel had kunnen vellen, vindt de kwestie te complex. Dit betekent dat er nu een langdurige bodemprocedure moet komen. Daarmee wordt vermoedelijk pas op z’n vroegst in de herfst duidelijk of het Waterschap Rivierenland de gewenste vijftien bomen mag kappen, of dat er slechts vier bomen tegen de vlakte mogen, zoals het Landgoed Hemmen en de gemeente Overbetuwe eisen.

 

Financiën en bestuur

 • Uit de antwoorden op vragen van GroenLinks, dat wilde weten waarom burgemeester Patricia Hoytink-Roubos van Overbetuwe een brief niet had ondertekend waarin de regering wordt opgeroepen te erkennen dat de Molukse gemeenschap bij hun aankomst in Nederland leed is aangedaan, blijkt dat de burgemeester die brief alsnog gaat ondertekenen. De elf burgemeesters van gemeenten met een grote Molukse gemeenschap die de brief hebben opgesteld en spontaan verzonden, hebben niet de moeite genomen om ook collega’s van een kleinere gemeenten met een Molukse gemeenschap te benaderen. Daarom wist Hoytink-Roubos niet van het bestaan van de brief.
 • GroenLinkser Hanno Krijgsman verlaat per 1 juli de Overbetuwse politiek, zo maakte de partij dinsdag 30 maart bekend. De fractievoorzitter van GroenLinks krijgt een nieuwe baan als teamleider op de Arnhemse middelbare school waar hij als docent Maatschappijleer werkt. Krijgsman was ruim 7 jaar Overbetuws raadslid. Hij wordt opgevolgd door zijn Zettense dorpsgenoot Rik van den Dam die 3 jaar geleden in de gemeenteraad kwam, nadat GroenLinks naar 4 zetels steeg. Met hem zal GroenLinks vermoedelijk over elf maanden de lokale verkiezingen ingaan. Als Krijgsman in de zomer vertrekt komt er een GroenLinks raadszetel vrij die wordt ingenomen door Drielenaar Jan Harm Roseboom.
 • Een huurwoning in Zetten is in de week van 12 tot 18 april door de gemeente Overbetuwe gesloten en verzegeld, nadat er in februari drugs en een wapen werd gevonden. Het blijft tot 13 mei verzegeld.

 

Onderwijs, cultuur, sport en recreatie

 • Samen met Waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland stellen de gemeenten Lingewaard, Overbetuwe, Tiel, Buren en Neder-Betuwe een plan op voor de Boven-Linge. Met het plan willen de overheden de Boven-Linge mooier, functioneler en aantrekkelijker maken. Als eerste stap wordt onderzocht wat de kansen zijn voor water, natuur en recreatie. De inwoners kunnen daar nu ideeën voor aandragen.
 • Er komt een herinneringsplaquette op de plek waar vroeger het Molukse opvangkamp Snodenhoek stond. De plaquette aan de Grote Molenstraat in Elst is een eerbetoon aan de daar opgevangen Molukkers die er onder zware omstandigheden verbleven. Een soortgelijk monument is onlangs geplaatst in Randwijk. De gemeenteraad van Overbetuwe wilde, unaniem, dat er ook in Elst een plaquette voor de Molukse gemeenschap komt.
 • Enkele Betuwse clubs, waaronder RKSV Driel en SDOO uit Heteren, storten de contributie van hun voetballers terug, of proberen leden die in coronatijd niet of amper aan het voetballen toekwamen op een andere manier te compenseren. SVHA uit Herveld-Andelst was in februari de eerste club die leden van 18 jaar en ouder gedeeltelijk compenseerde. Spero uit Elst stort geen geld terug, maar hoopt later dit jaar bij het 90-jarig jubileum wat extra’s te kunnen doen voor de leden.
 • Op 15 april is het landschappelijk kunstwerk “The Colorfield Performance” van monumentaal kunstenaar Dirk Hakze uit Sneek in Park Lingezegen van start gegaan. Het kunstproject op de grens van Arnhem en Elst moet op 1 september klaar zijn. Tot 1 oktober kunnen bezoekers en passanten gratis genieten van de 500 individuele kunstwerken.
 • Donderdag 15 april hebben kunstenaars in Park Lingezegen in Elst de eerste zes schilderijen gemaakt voor “The Colorfield Performance”. De komende maanden volgen elke werkdag 6 nieuwe schilderijen.
 • Het uit de jaren 30 van de vorige eeuw stammende stroomhuisje van architect Gerrit Versteeg in Heteren is gesloopt. Dit ondanks reddingspogingen uit het dorp.
 • In plaats van 7 april dit jaar, worden de vier stolpersteine die Overbetuwe heeft aangeschaft volgend jaar op 28 april tijdens Jom Hasjoa gelegd. Ze worden geplaatst bij woningen waar in de 2de wereldoorlog joodse gezinnen woonden die in Duitse vernietigingskampen zijn vermoord.
 • Twee protesten van Elstenaren die zich aan mini-vliegtuigjes oftewel paramotoren storen, zijn door de bezwarencommissie niet gehonoreerd. Ze hadden vorig zomer bezwaar gemaakt tegen de vergunningen die de gemeente Overbetuwe voor vier locaties heeft afgegeven. Het gaat om start en landingsvelden op agrarische gronden aan de Wolfshoeksestraat aan de zuid-oost kant van Elst, de hoek Lingewal/Tobbenhofstraat aan de noord-west zijde van Elst, de hoek Lingewal/Heterensestraat halverwege Valburg en Elst en een terrein aan de Boltweg tussen Heteren en Elst. De bezwaarmakers wonen echter binnen de bebouwde kom van Elst en daarmee op 1 km of meer afstand van de start -en landlocaties. Ze wonen dus volgens de bezwarencommissie te ver weg om last bij het opstijgen en dalen van de vliegtuigjes te ondervinden. Ook het bezwaar van een weidevogelwerkgroep werd ter zijde geschoven vanwege procedurele redenen. De organisatie heeft geen statuten en kan daarom formeel geen juridisch bezwaar maken.
 • In het nieuwe dorpshuis te Herveld komt vanaf de zomer een servicepunt van de regionale bibliotheek, waardoor inwoners uit Herveld en Andelst niet meer naar Zetten hoeven om boeken te halen. In Driel volgt in de herfst net zo’n biebservice locatie. In Driel moet nog een locatie worden gekozen.

 

Werk en economie

 • Komende maand sluit ABN AMRO het bankfiliaal in Elst. Alleen de Rabobank is dan nog als laatst overgebleven bank aanwezig in de Betuwse dorpen. Regiobank gaat deze gaten opvullen. Internetbankieren en automatisering bleek de doodsteek voor de lokale bankfilialen.