Infrastructuur en mobiliteit

 • Hoogspanningskabels boven de bebouwde kom in Overbetuwe en Lingewaard hebben hun langste tijd gehad. Beide gemeenten lobbyden lang voor financiële steun van de provincie, en die lijkt er nu eindelijk te komen. Het gaat vrijwel zeker om hoogspanningsleidingen over de bebouwde kom van Zetten, Oosterhout en Elst in Overbetuwe en Bemmel in Lingewaard. Beide gemeenten schatten de eigen kosten op ongeveer 5 miljoen euro, maar dat zal door de financiële steun van de provincie flink omlaaggaan.
 • Het idee om de spoorlijn Elst-Tiel te vervangen door een snelle busbaan, komend uit de koker van oud-wethouder Jan van Baal, is na onderzoek van de provincie Gelderland te duur. De provincie ziet wel iets in het verbeteren van de spoorlijn en een station in Echteld. Een station in Valburg komt pas na Echteld in beeld. Een nieuw station daar zou 9 miljoen euro gaan kosten.
 • De Fietsersbond Overbetuwe wil dat straten zonder voetpad worden afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Het is één van de tien punten die de belangenorganisatie wil terugzien in de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Dit bleek dinsdag 20 mei tijden het raadspreekuur op het gemeentehuis in Elst. De rode draad in hun lijst is de belangen van fietsers en voetgangers boven die van automobilisten te zetten.
 • De ingebruikname van de nieuwe elektrische veerpont tussen de oevers van Renkum en Heteren is tot nader order uitgesteld. Vanwege de hoge waterstand kan het de kade amper bereiken. Hierdoor vaart de oude veer ook niet.

 

Wonen, zorg en welzijn

 • De bouw van de twee luxe chalets op residence Tergouw in Oosterhout mag doorgaan. Dat heeft de rechter in Arnhem besloten. Het verzoek van Belangenvereniging Bewoners Residence Tergouw (BBRT) om de bouwvergunning te schorsen is verworpen. De bestuursrechter gunt het college van B&W van Overbetuwe alsnog het voordeel van de twijfel waar het gaat om het inzetten van de wettelijke afwijkingsbevoegdheid als een bestemmingsplan dergelijke bouw niet toestaat. Ook de manier van bouwen werd in overweging meegenomen en viel ten gunste van de gemeente.
 • De Bunte vastgoed uit Elst kan binnenkort aan de slag met de ver- en nieuwbouw bij de monumentale boerderij De Rijzenburg. De Overbetuwse gemeenteraad keurt in deze maand het bestemmingsplan voor het bouwproject goed, bleek uit de voorbespreking in de week van 9 tot 13 mei. Er komen 21 woningen op het terrein, waarvan 10 in het segment sociale koop, die specifiek voor starters worden gebouwd, 9 koopwoningen en twee huurwoningen in de vrije sector.
 • Vanwege een vertraagde levering van het systeem voor persoonsalarmering wordt verpleeghuis Andalhof in Andelst niet eind juni, maar pas eind september in gebruik genomen.
 • Overbetuwe wil meewerken aan de bouw van 3 wooncomplexen, te verdelen over 3 locaties, voor in totaal 200 arbeidsmigranten. Dat mag alleen op of in de buurt van bedrijventerreinen waar zij werken. Zodra de gemeenteraad instemt met dit plan kunnen er spijkers met koppen worden geslagen. Het staat voor september op de woonagenda. Wethouder Hosthuis-Tangelder wil er een termijn van 10 jaar aan verbinden. De gemeenteraad buigt zich in juni over het voorstel en neemt in september een definitief besluit.

 

 

Natuur, milieu en energie

 • Uit de stukken die via de wet openbaarheid van bestuur door Malle Molens Midden-Betuwe (MMMB) zijn opgevraagd, blijkt dat er al sinds 2016 wordt nagedacht over windturbines aan de zuidkant van de A15. Waardoor Neder-Betuwe en Overbetuwe hier dus bekend mee zijn. Volgens de MMMB schenden de twee gemeenten hiermee het verdrag van Aarhus, wat zegt dat overheden over plannen die grootschalige inbreuk op milieu en leefomgeving maken actief inwoners moeten informeren. De inwoners zijn pas vorig jaar geïnformeerd toen de plannen al in de steigers stonden.
 • Een grote pruimenboomgaard aan de dijk in Driel is gered van dreigende kaalslag. De 550 bomen, die 18 soorten pruimen dragen, blijven voorlopig behouden. De nieuwe beheerders zien af van hun plan de oude fruitboomgaard te veranderen in een graanakker met grasranden. Zij gaan zich met de boomgaard niet meer richten op (graan)producten als bier en brood, maar op sterke dranken als Eau de vie, pruimenlikeur en jenever, naast alcoholvrije dranken. De eigenaren gaan naast plukdagen mogelijk ook een oogstfeest organiseren.
 • In ruil voor extra zand voegt grondwinningsbedrijf Dekkergroep vier extra (natuur)projecten toe aan de Randwijkse Woerden bij Heteren. Er wordt een extra wandelroute aangelegd, de dijkafrit langs de Kastanjelaan wordt geschikt gemaakt voor gebruik voor mensen in een rolstoel, er worden twee amfibiepoelen gemaakt en er komt een eilandje met steilwand voor oeverzwaluwen, Dekkergroep moet nog een vergunning bij provincie Gelderland aanvragen voor het winnen van het extra zand.
 • Overbetuwe en Lingewaard gaan geen verbod op het stoken van hout in de algemene plaatselijke verordening (APV) opnemen. Tijdens een voorlichtingscampagne gaan de gemeenten wel wijzen op gezondheidsschade en overlast voor omwonenden. De kwestie is actueel geworden door een brief van Johan Vollenbroek, voorzitter van Mobilisation for the Environment, een organisatie die zich verzet tegen het stoken van hout. Hij schreef de gemeenten in deze regio aan met het verzoek het stoken van hout via de APV aanbanden te leggen.
 • Landgoed Hemmen, dat aan de noordkant van de snelweg en Betuweroute zit, gaat concurreren met het maatschap Betuwemolen dat aan de zuidkant 4 of 5 windmolens aan de A15 tussen Zetten en Dodewaard wil bouwen. Het heeft zich verzekerd van de bouwrechten van de windmolens. In totaal moeten er 8 tot 10 turbines komen. Het Landgoed Hemmen heeft nu naar schatting de helft van de potentiële turbine locaties in eigendom of de bouwrechten van andermans perceel. Het Landgoed is tot nu toe geen gesprekspartner voor de gemeente Overbetuwe en Neder-Betuwe.
 • Uit een proef heeft Waterschap Rivierenland geconcludeerd dat bloem – en kruidrijke dijken niet alleen goed zijn voor insecten en een mooier aanzien geven, maar ook nog eens sterker zijn dan dijken die alleen met gras begroeid zijn. Dit heeft een ander beheer van de dijken tot gevolg. Waterschap Rivierenland gaat daardoor de dijken met meer variatie maaien. De eerste maaibeurt in het voorjaar wordt in twee fasen geknipt. De ene dijkhelling wordt in mei gemaaid en de andere in de aanloop van 15 juni, zodat planten die vroeg worden gemaaid weer uitgroeien en bloeien in de zomer. Bij de tweede maaibeurt in september worden alle hellingen te gelijk gemaaid, zoals altijd gebeurde. Het wordt geleidelijk over enkele jaren ingevoerd, omdat contracten met uitvoerders aangepast moeten worden.
 • Uit antwoorden van het gemeentebestuur op de vragen van D66 blijkt dat een klimaatbosje op loopafstand voor iedere inwoner van Overbetuwe er niet gaat komen. Gezien de huidige financiële situatie is dat volgens wethouder Brigitte Faber-de Lange niet realistisch.
 • De bouw van 4 tot 5 windmolens langs de A15 tussen Zetten en Dodewaard is een stap dichterbij gekomen nu burgercoöperatie Betuwewind de rol van YardEnergy in het plan voor de bouw van windturbines overneemt. De leden van de West-Betuwse coöperatie stemden in met de 550.000 euro die voor de getekende intentieovereenkomst met de gemeenten wordt neergelegd. Betuwewind neemt hiermee een financieel risico, omdat ze hun geld kwijt zijn als het plan wordt afgeschoten.
 • De gemeente Overbetuwe pint zich niet meer vast op 8 tot 10 windmolens langs de A15 tussen Zetten en Dodewaard waar tot nu toe over werd gesproken. Een motie van oppositie partij BOB werd dinsdagavond 25 mei door de gehele Overbetuwse gemeenteraad ondersteund. In die motie spreekt Overbetuwe uit dat de intentieovereenkomst die met de initiatiefnemers is gesloten juridisch niets zegt over het aantal windturbines, de hoogte daarvan en de exacte bouwlocaties. Daarmee kon duurzaamheidswethouder Dimitri Horsthuis-Tangler ook niet anders dan deze boodschap richting de initiatiefnemers over brengen. Hij concludeerde dat alleen het zoekgebied tussen Zetten en Dodewaard vaststaat.

 

Financiën en bestuur

 • Dennis Janssen, oud-fractievoorzitter van het CDA in Overbetuwe, stapt over naar lokale partij Burgerbelangen Overbetuwe (BOB). Janssen gaat met ingang van mei de fractie van BOB ondersteunen en doet bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 mee als kandidaat voor BOB. Janssen kon zich niet vinden in de fractiediscipline binnen de coalitie van CDA, VVD en GBO. De coalitie stemt volgens hem te vaak unaniem voor of tegen voorstellen en biedt weinig ruimte aan dissidente meningen.
 • Volgens de Overbetuwse bezwarencommissie moeten drugspanden in Overbetuwe veel sneller gesloten worden. De commissie stelt dat Burgemeester Patricia Hoytink-Roubos daar veel sneller toe moet overgaan. Weken of zelfs maanden wachten voordat die sanctiemaatregel ingaat is veel te lang. Burgemeester Hoytink-Roubos legt het advies van de bezwarencommissie naast zich neer: het politieonderzoek en de procedures kosten volgens haar nou eenmaal de nodige tijd. Volgens haar heeft het maanden na de drugsvondst nog nut om een pand te sluiten.

 

Onderwijs, cultuur, sport en recreatie

 • Basisschool De Elstar in Elst werd donderdag 29 april vanwege een groeiend aantal coronabesmettingen met onmiddellijke ingang gesloten. Dat gebeurde omdat woensdagavond 28 april een leerling uit de unit positief was getest. Eerder waren al veel besmettingen aangetroffen in een andere unit die ongeveer 60 leerlingen telt. Er wordt geschat dat ongeveer een kwart is besmet. Er zijn geen exacte aantallen, omdat niet iedereen is getest. De positief geteste kinderen voelden zich niet ziek. Kinderen die na vijfdagen getest worden kunnen weer naar school, niet geteste kinderen moeten 10 dagen in quarantaine.
 • Het NK-straatmuzikanten en de daaraan gekoppelde vrijmarkt in Elst gaat dit jaar opnieuw niet door. De organisatie meent dat de financiële risico’s te groot zijn, omdat de nog steeds geldende coronabeperkingen de kans op afgelasting aanzienlijk maken.
 • Tijdens de dodenherdenking op 4 mei in Lingewaard en Overbetuwe waren er geen publieke bijeenkomsten. Om toeloop rond het officiële herdenkingsmoment, om 20.00 uur, te voorkomen, werden vrijwel overal eerder bloemen en kransen gelegd op onbekende tijdstippen. Dat werd wel allemaal opgenomen en online uitgezonden. De coronabeperkingen wierpen ook hun schaduw op Bevrijdingsdag. Feesten en activiteiten werden nergens gehouden. Wel riepen de herdenkingscomités de inwoner op om de driekleur op 5 mei in top te hangen.
 • Op dinsdagavond 11 mei hield de Molukse gemeenschap in Elst een manifestatie om de aankomst van de eerste Molukse gezinnen te herdenken. De herdenkingstocht door Elst werd gelopen door op de kop af 70 leden uit de Molukse gemeenschap, allemaal 30 jaar oud of jonger en behorend tot de 3de, 4de of 5de generatie. Het was de eerste toegestane manifestatie sinds het uitbreken van de coronacrisis in Overbetuwe.
 • De 77-jarige Ben van der Voort kreeg woensdag 12 mei in het gemeentehuis in Elst een koninklijke onderscheiding voor het opruimen van zwerfvuil in zijn woonplaats Hemmen. Hij was opgetogen, maar ook zeer verbaast dat hij het lintje daarvoor kreeg.
 • De Hervormde kerk in Valburg heeft een nieuwe dominee. Arie Simons (62) uit het West-Utrechtse Montfoort heeft in het weekend van 15/16 mei laten weten de beroeping aan te nemen. Hij volgt dominee Bas van Leeuwen op.
 • Op vrijdag 21 mei konden de 500 leerling van basisschool De Elstar in Elst eindelijk in oranje kleding de oudhollandse spelletjes doen. De koningspelen van 23 april werden onder meer door coronabesmetting op school twee keer uitgesteld.
 • Leerlingen van Het Westeraam hebben sinds kort een gezellig ingerichte ruimte waar ze even stoom af kunnen blazen, bijles krijgen, spelletjes kunnen doen of huiswerk kunnen maken. Dit leerlab is de nieuwe aanwinst van Het Westeraam op het gebied van leerlingenondersteuning.
 • De september editie van de Luikse markt in Elst gaat niet door. De voor juni geplande markt was ook al afgelast. Vanwege de coronabeperkingen heeft de organisator, de carnavalsvereniging “CV zet hem op”, besloten de markt in september ook af te blazen. Ondanks de versoepelingen is het volgens de vereniging nog steeds niet te voorspellen hoe de besmettingscijfers zich gaan ontwikkelen.

 

Werk en economie

 • Wervings- en selectiebureau Suited People -, dierenshop Het Molentje uit Elst en Marco Hamelink Foto uit Zetten zijn de eerste drie ondernemers in de gemeente Overbetuwe die steun krijgen voor het online beter toegankelijk maken van hun bedrijf. Het gaat om een regeling in het kader van de MKB-deal Sm@rt Together, waaraan onder meer regio Arnhem – Nijmegen en het ministerie van economische zaken meewerken.
 • Op 29 april mocht er weer zonder afspraak gewinkeld worden. Er werd driftig gebruik van gemaakt. Naast de blije gezichten van klanten en winkelpersoneel nam ook de parkeerdruk toe.