Infrastructuur en mobiliteit

 • Drie hoge reclamemasten, waar in Overbetuwe langs de snelweg nog plek voor zou zijn, komen er niet. De politiek wil ze niet hebben. De 25 meter hoge zuilen leiden tot veel bezwaren uit de buurt en lichtvervuiling. Twee andere masten komen er wel. Momenteel liggen er 2 aanvragen voor 2 nieuwe masten, allebei op Park 15 tussen Elst en Oosterhout. Overbetuwe kan deze 2 aanvragen in principe niet weigeren en gaat daarom samen met de exploitant opzoek naar meer acceptabele locaties of invullingen. De 2 opvolgende reclamezuilen langs de A325 bij Elst en het industrieterrein bij Andelst wil de gemeenteraad schrappen. Het wordt met spoed voor de zomer behandelt.
 • De fietsers die gebruikmaken van het RijnWaalpad kunnen voortaan met een geruster hart de kruising met de Rijkerswoerdsestraat in Arnhem passeren. Er zijn aan weerszijden van de snelfietsroute drempels gelegd om automobilisten te dwingen gas terug te nemen. Ook zijn de middengeleiders op het RijnWaalpad verwijderd.
 • Tegenstanders van de geplande Railterminal langs de Betuweroute bij Reeth konden zich woensdag 16 juni laten horen in Arnhem. Er kwam na een uur spreken, er stond drie uur voor, geen enkele vraag van de statenleden. Niet over de nut en noodzaak van de terminal, niet over de effecten op de groene agenda en niet over de inspraakprocedure. Het enige waar discussie over was, was de veiligheid van de fietsers en voetgangers. In het inpassingsplan, dat binnenkort door de provincie wordt vastgesteld staat nu geen fietstunnel of brug. En dat is wel nodig vinden Overbetuwe Overbelast, de fietsersbond Overbetuwe en het wijkplatform Elst-Oost, omdat de situatie die in het plan staat onveilig is. Inmiddels is afgesproken dat de gemeente met geld van de provincie naar een oplossing gaat kijken. Het staat alleen niet vast op papier, en dat moet wel vinden de insprekers.
 • Ondanks dat de Gelderse politiek niet voor de plannen voor de Rail Terminal Gelderland (RTG) gaat liggen, maken na het inpreken van betrokkenen tegen de RTG enkele politieke partijen zich toch zorgen. Het CDA is toch bezorgt over het geluid en de veiligheid, en gaf GroenLinks te kennen dat er geen schop de grond in komt voordat er een exploitant is gevonden. De Gelderse VVD is, in tegenstelling tot de lokale afdeling in Overbetuwe, nog steeds zeer positief over het project.

 

Wonen, zorg en welzijn

 • Veel patiënten van Rijnstate Elst hoeven straks na het eerste consult niet meer terug te komen. Ziekenhuis Rijnstate kiest voor de polikliniek in Elst voor het One – Stop – Shop principe. Wat inhoudt dat in het eerste gesprek, het onderzoek en in sommige gevallen ook de behandeling tijdens een afspraak plaats hebben. Daarnaast wil Rijnstate met zoveel mogelijk patiënten digitaal contact onderhouden. In het eerste kwartaal van 2023 moet de nieuwe ziekenhuisvoorziening Rijnstate een feit zijn.
 • Forte Geldzaken, onderdeel van Forte Welzijn, is maandag 7 juni begonnen met een financieel spreekuur. Wie moeite heeft met moeilijke mails van de gemeente of lastige financiële kwesties krijgt daar gratis hulp. Het team bestaat uit vijf deskundige en gedreven vrijwilligers. Voorlopig is het een afspraken spreekuur op oneven weken tussen 10 en 12 uur in het gebouw de Wieken in Elst. Zodra het kan wordt het een inloopspreekuur.
 • In de week van 21 juni gaat de GGD starten met het vaccineren bij de Helster in Elst. De priklocatie blijft open tot 1 september. In de Helster worden 3 vaccinatielijnen opgezet, waar per dag maximaal 950 mensen een prik kunnen halen. GGD Gelderland-Midden vaccineert momenteel meer dan 10.000 mensen per week.
 • De Herveldse sierpluimkwekers Arie en Nellie Andeweg hebben met succes bij de Raad van State bezwaar gemaakt tegen woningbouw vlak bij hen. De hoogste rechter zette een streep door het bestemmingsplan Grintpad Oost en West en mogen er blijven zitten. De woningen moeten op minstens 30 meter blijven. Volgens de Raad van State had de gemeente Overbetuwe weldegelijk moeten onderzoeken of de vogelkwekerij gevolgen heeft voor het woon- en leefklimaat van de toekomstige bewoners. De gemeenteraad had in het bestemmingsplan ook niet vooruit mogen lopen op de sloop van de vogelkooien, omdat ze er al sinds 1970 zitten. Voordat de gemeente een reactie geeft gaan ze de uitspraak eerst in detail bestuderen.
 • Voor de aanleg van een openbaar parkje langs de Heldringstraat in Zetten wordt al dagen met shovels en graafmachines grond verzet. De geul die wordt gegraven en straks de vijver wordt, verwijst naar de oude loop van het riviertje de Linge aan de overzijde van de straat. Het parkje vormt de afronding van wat twintig jaar geleden begon als Plan Pouwer: een luxe wijkje aan de noordrand van het dorp, met vrijstaande villa’s in cottagestijl. Inmiddels is het gebied Woondomein aan de Linge gaan heten en volgebouwd met ruim 40 kapitale villa’s.

 

Natuur, milieu en energie

 • Wethouder Wijnte Hol van Overbetuwe is tegen woningbouw in Park Lingezegen. Hij vindt het onbegrijpelijk dat het Economisch Instituut voor Bouw (EIB) met zo’n ondoordacht voorstel komt. Hol benadrukt dat Park Lingezegen juist is gerealiseerd om het aan elkaar groeien van Arnhem en Nijmegen te voorkomen. Overbetuwe, Lingewaard, Arnhem, Nijmegen, provincie Gelderland en andere overheden hebben daar bindende afspraken over gemaakt. Woningbouw is echt niet aan de orde, onbespreekbaar zelfs. Lingewaard denkt er in andere bewoordingen hetzelfde over, zij benadrukken ook het grote belang voor recreatieve ontspanning van de vier gemeenten.
 • In een weiland aan de Polderstraat in Heteren heeft Jeroen Kuipers van de stichting Ooievaar Research en Knowhow zaterdag 12 juni twee jonge ooievaars gewogen en geringd. De twee werden met een hoogwerker uit hun nest gehaald. Hierdoor kunnen de onderzoekers ze volgen en gegevens verzamelen.
 • Op dinsdag 22 juni is de motie van de coalitie partijen CDA en VVD en de oppositiepartijen GroenLinks en BOB om geen 8 of 10 windturbines langs de A15 tussen Zetten, Andelst en Dodewaard te plaatsen, maar zoveel als acceptabel is voor de omwonenden en in de omgeving past aangenomen. CDA, VVD, GroenLinks en BOB willen een gedragen project. In dit project zijn indien het voor de omwonenden acceptabel is en het in de omgeving past bijvoorbeeld 4 stuks dan ook prima.
 • In Park Lingezegen, bij de Oostplas en de Rijkerswoerdse Plassen wordt gewaarschuwd voor de eikenprocessierups. Staatsbosbeheer informeert bezoekers met een bord over het beestje, dat ernstige irritatie van huid en luchtwegen kan veroorzaken.
 • Er worden de komende 2 a 3 weken maar liefst 2600 enquêteformulieren verstuurd naar inwoners van Overbetuwe over hoe het verder moet met het scheiden en inzamelen van afval. De helft gaat naar adressen met een tuin en de andere helft naar adressen in appartementen of hoogbouw. Met de uitkomst van de enquête gaat de gemeente kijken wat er vanaf volgend jaar kan gebeuren om nog minder restafval over te houden en materialen beter te hergebruiken.

 

Financiën en bestuur

 • De gemeente Overbetuwe geeft opnieuw gemeentelijke grond weg aan bewoners en bedrijven die daar oneigenlijk gebruik van maken. Omdat de grond al meer dan 20 jaar in gebruik is staat de gemeente juridisch zwak en durft het een gang naar de rechter niet aan. Het gaat om 554 vierkante meter grond verdeeld over 6 locaties in Overbetuwe, met een waarde van 55.000 euro. Dit is vooral pijnlijk omdat de gemeente de komende jaren flink moet bezuinigen.
 • Overbetuwe gaat geen extra onderzoek doen naar grond van de gemeente die ten onrechte door inwoners aan hun tuin is toegevoegd. Het is te duur en de verkoop brengt minder op dan de voor het onderzoek te maken kosten. BOB, D66 en GroenLinks zien de grond liever niet voor niets naar de inwoners verdwijnen. Volgens BOB is het onrechtvaardig voor inwoners die zich wel netjes aan de regels houden en is het financieel onwenselijk. GroenLinks ziet naast de nadelen wel voordelen van het grondgebruik, omdat tuinen meer aan de biodiversiteit toevoegt dan “kale” grond.
 • Eva Güll uit Herveld is een jaar lang kinderburgemeester van Overbetuwe. De leerlinge van groep 7 van de Clara Fabricius school was een van de 16 kinderen die hebben gereageerd op de vacature voor komend jaar. De Herveldse volgt Julia Meeuwsen uit Elst op. 7 juli wordt de nieuw kinderburgemeester officieel geïnstalleerd.

 

Onderwijs, cultuur, sport en recreatie

 • Het Poolse volleybalteam dat in 2022 deelneemt aan het wereldkampioenschap volleybal voor vrouwen krijgt de gemeente Overbetuwe als thuis- en uitvalsbasis. Overbetuwe kijkt ernaar uit het Poolse team te verwelkomen en zo bij te dragen aan dit unieke evenement in de provincie. Samen met ondernemers, verenigingen en scholen gaat de gemeente allerlei activiteiten opzetten. Het WK-volleybal wordt voor het eerst in Nederland gehouden. Arnhem, Rotterdam en Apeldoorn zijn de Nederlandse speelsteden. Het begint op 23 september 2022 en duurt 3 weken.
 • Het nieuwe multifunctioneel centrum ’t Knooppunt in Valburg is woensdag 2 juni opgeleverd. Het bestaat uit een ontmoetingsruimte en een sportzaal. Voor het complex gaat de gemeente Overbetuwe nog tijdelijke bestrating aanleggen. Het is de bedoeling om volgend jaar een nieuw ontwerp voor het hele Molenhoekplein te maken, zodat ’t Knooppunt daar helemaal in geïntegreerd kan worden.
 • Bij het jongerencentrum aan de Achterstraat in Heteren, later op het nieuwe dorpsplein in het dorpscentrum, wordt het chill - en sportstrand aangelegd. Dit moet uitgroeien tot een jaarlijks evenement. Op een kunstmatig strandje worden films vertoond, sportactiviteiten gehouden en sociale bijeenkomsten gehouden. Het gaat om een samenwerkingsverband tussen volleybalvereniging Toes, badmintonclub Zetten, voetbalvereniging SDOO, Hedwigh’s bootcamp, het Heterense Oranje comité, Forte Welzijn en het jongerencentrum Heteren. Dit jaar wordt het gehouden van 9 tot en met 24 juli. Het strand wordt groter dan vorig jaar, om meer ruimte te maken voor sporten en sociale activiteiten. Deelname is gratis, wel wordt gevraagd om je te laten registreren vanwege de corona-epidemie.
 • Twintig leerlingen van het OBC in Elst kregen woensdagochtend 9 juni dansles in plaats van wiskunde, Frans of aardrijkskunde van acteur en choreograaf Juvat Westendorp. Westendorp is onder meer bekend van GTST en de serie Malaika, maar is ook dansdocent en ambassadeur van Jongeren op gezond gewicht. De les werd gegeven in het kader van de gezonde jeugd week en is een initiatief van het OBC, gemeente Overbetuwe en Overbetuwe Beweegt.
 • Beachclub Watergoed in Valburg wil een poging doen om reeds op 24 juli een dancefeest te houden. De organisatie Trancefamily hoopt op 1000 tot 2000 bezoekers bij deze party. Watergoed eigenaar Joost Frijlink acht de kans groot dat dit “spoedfeestje” gaat lukken.
 • Voor de nieuwbouw van De Meeuwenberg in Driel gaat de gemeente Overbetuwe 1,1 miljoen euro extra uittrekken, waardoor het investeringsbedrag oploopt van 3,3 miljoen naar 4,4 miljoen euro. De basisschool, die nu in het midden van het dorp ligt, komt nu aan de Zuid-oost rand van het dorp te liggen, nabij de sportvelden van Driel en een toekomstig nieuwe woonwijk. De extra kosten zijn ontstaan omdat de bouwkosten zijn gestegen, er meer gebouwd moet worden omdat het aantal kinderen maar blijft doorgroeien, er voor- en naschoolse opvang aan het plan is toegevoegd en er extra geld nodig is om het speelplein optimaal in te richten voor spelende kinderen.
 • De paardenmarkt Elst en de Bemmelse paardendagen gaan dit jaar niet door. De 1,5 meter regel maakt de evenementen onmogelijk volgens beide organisaties.