Infrastructuur en mobiliteit

 • Er komt voorlopig geen paal in de Aurelius in Elst om doorgaand verkeer te weren. Een motie ingediend door D66, BOB en PvdA om de paal te plaatsen is dinsdag 5 oktober tijdens de gemeenteraad voorlopig ingetrokken. Dit gebeurde door het betoog van Marcel Eken, bewoner aan de Aurelius, om dit niet te doen. Volgens hem is er in de straat geen meerderheid voor en verminderd achteruitrijdend verkeer juist de verkeersveiligheid. Eken ziet meer in de aanpak van de gemeente om in overleg met de inwoners van de wijk tot snelheid remmende maatregelen te komen. De drie partijen wilden de motie indienen om zo de veiligheid te verhogen.
 • In de week van 24 tot 30 oktober was de Grifttunnel in Elst klaar. De maandag erop kon het in gebruik genomen worden. Het is de laatste vervanging van de overwegen tussen Arnhem en Nijmegen. De Grittunnel is, net als de slingertunnel naast het station, geen rechttoe rechtaan bouwwerk, maar gaat als een S-bocht onder het spoor door. Precies vijf jaar gelden op 1 november besloot de gemeenteraad in te stemmen met dit project.

 

Wonen, zorg en welzijn

 • De afgelopen drie maanden was het qua inbraken rustig in Elst, maar onrustig in Huissen. Doorgaans was Elst koploper. Het opmerkelijke is dat het precies hetzelfde patroon is als vorig jaar. In 2020 waren de maanden juli, augustus en september goed voor 14 woninginbraken of pogingen daartoe in Huissen en slechts 3 in Elst. Dit jaar noteert het derde kwartaal 8 inbraken in Huissen en 4 in Elst. Het totale aantal woninginbraakpogingen in de Betuwe viel de laatste drie maanden relatief laag uit; tussen Doornenburg en Dodewaard ging het om 21 stuks. Een jaar geleden in dezelfde periode waren dat er dubbel zoveel; 42 keer moest er toen aangifte worden gedaan. Het totaal was ook lager dan de 25 in het tweede kwartaal dit jaar. Vier Overbetuwse dorpen hebben helemaal geen last gehad qua pogingen tot woninginbraak: Haalderen, Valburg, Randwijk en Slijk-Ewijk. Vorig jaar bleef alleen Oosterhout volledig gevrijwaard van het inbrekersgilde.
 • Bewoners van de Germaan in Elst zijn woedend over het plan van de gemeente Overbetuwe om tussen de noordrand van Westeraam en de Linge huizen te gaan bouwen. Het nieuwe wijkje van ruim 200 woningen, waaronder 60 in de sociale huur, zou Lingezicht gaan heten. Hun huis was extra duur vanwege het vrije uitzicht naar het park en die willen ze ook niet kwijt. Ze gaan zeker bezwaar maken. De bouw tussen de Germaan en Linge zal als alles goed gaat uiterlijk over 3 jaar beginnen.
 • Nu het thuiswerken voorbij is, is het topdrukte bij de hondenuitlaatservices in Overbetuwe en Lingewaard. Veel mensen hebben tijdens het thuiswerken een hond genomen, maar hebben nu geen tijd meer om de hond uit te laten. De uitlaatservices moeten helaas vaak nee verkopen, omdat ze helemaal vol zitten.
 • Ouderen in de regio konden in de maand oktober kennismaken met een virtualrealitybril waarmee zijn vanuit huis als het ware een wandeling konden maken door hun woonomgeving. Hierdoor konden de ouderen die immobiel zijn toch genieten van de natuur. Het is een initiatief vanuit ONS Gezondheidserf in Oosterhout dat samen met wijkdocent Elize van Heuveln van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Niels Plak van het bedrijf Virtual Reality In De Zorg (VRIDZ) is uitgewerkt. Uit onderzoek blijkt dat virtueel groen positieve effecten heeft op gezondheid, herstel en welzijn. Mensen ervaren minder stress, meer rust en gelukgevoelens. Dat zijn ook de ervaringen van de studenten die met het project op huisbezoek gingen.
 • Lingewaard had op 25 oktober als eerste gemeente een vaccinatiegraad van 90 procent met het coronavaccin. Overbetuwe zat met 88 procent aan volledig gevaccineerde inwoners er net iets onder. Neder-Betuwe komt vooral vanwege geloofsredenen niet verder dan 62 procent. Nijmegen stond op 85 procent en Arnhem op 80 procent. Het landelijk percentage was op die datum 83 procent. Van de 12 tot 18 jarigen waren er in Lingewaard exact 75 procent gevaccineerd, landelijk is dit 60 procent. In Gelderland haalde alleen de gemeente Rozendaal met 93 procent een hogere vaccinatiegraad. Lingewaard ziet dat er vooral bij twintigers en dertigers nog wat winst te behalen valt. De GGD laat in december de vaccinatie bus weer een dagje naar Elst komen.

 

Natuur, milieu en energie

 • Een breuk in de persrioolleiding zorgde op dinsdag 19 oktober voor de tweede keer in een week tijd dat er geen vuil water naar de zuiveringsinstallatie in Arnhem-Zuid kon worden gepompt, De breuk in de persleiding was opnieuw als gevolg door bouwwerkzaamheden door derden, net iets ten westen van de Arnhemse spoorbrug, niet ver van de reguliere zuiveringsinstallatie. Naast Driel en Heteren zijn ook Huissen, Angeren, Elst, Oosterhout en het hele Waalspronggebied hier op aangesloten. Door de locatie van de breuk hoefden alleen Driel en Heteren te worden afgesloten van de rioolwaterstroom. Het rioolwater is per uur via een tankwagen naar de rioolzuivering tussen Zetten en Randwijk gebracht. Daardoor konden de inwoners in beide dorpen rustig doorgaan met hun werkzaamheden.
 • Overbetuwe gaat in twee sessies om de tafel met iedereen die wat met de windturbines aan de noordkant van de A15 en de Betuweroute te maken heeft. Pal voor kerst worden er twee rondetafelgesprekken gehouden. Eentje met het bewonersplatform, actiegroep de Malle Molen en Energiecoöperatie Midden Betuwe. Het andere gesprek is met Betuwewind, Betuwemolen en Landgoed Hemmen, als eigenaar van de grond.
 • Brigitta Nijssen (33) uit Elst is aan de vooravond van de Nationale klimaat week benoemd tot eerste klimaatburgemeester van Overbetuwe. Het is de bedoeling dat Brigitta Nijssen mensen inspireert zich in te zetten voor een beter klimaat. Dit wil ze gaan doen door tijdens de klimaatweek op social media tips te geven die een positieve invloed hebben op het klimaat en zelf het goede voorbeeld te geven. Ook gaat ze op verzoek spreken op inwonersbijeenkomsten, onder andere in de wijk Brienenshof in Elst.

 

Financiën en bestuur

 • De politie hield vrijdagavond 1 oktober een grote controle langs de A15 bij Herveld. Agenten controleerden auto’s op reguliere zaken als verkeersveiligheid en illegaal vuurwerk. Bij de controle waren ruim vijftig agenten betrokken. Een landelijke eenheid was aanwezig om te assisteren als er vuurwerk of gevaarlijke stoffen werd aangetroffen. Waar in heel 2020 nog 122.000 kilo vuurwerk in beslag werd genomen in Nederland, leverde de controle van vrijdagavond niets op. Wel werden er 67 processen verbaal uitgeschreven. Onder meer 5 voor overlading, 3 voor rijden zonder rijbewijs en 2 voor rijden onder invloed van drugs.
 • Tijdens de raadsvergadering van Overbetuwe in Elst op dinsdag 5 oktober, moest er voor de borrel na afloop een QR-code getoond worden. Hoewel het bijzonder aanvoelde dat mensen die tijdens de schorsing op dezelfde plek nog schouder aan schouder koffie stonden te drinken, nu voor het genieten van een biertje en een wijntje een QR-code moesten tonen, deed de gemeente dit toch om het goede voorbeeld te tonen.

 

Onderwijs, cultuur, sport en recreatie

 • Op zaterdag 2 oktober, tijdens de nationale kringloopdag, was het extra druk bij 2Switch in Elst. Op die dag zijn er meestal aanbiedingen. De kringloopwinkel heeft een tweedelig doel: het milieu en mensen. Bij 2Switch, waar veel vrijwilligers werken, krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid te herintegeren. Onder de ondervraagden was het milieu één van de hoofdredenen waarom mensen naar de kringloopwinkel gaan.
 • Overbetuwe houdt vast aan een opblaashal op sportpark De Pas. D66, BOB en PvdA wilden via een motie met een alternatief komen. Er was hier geen meerderheid voor in de gemeenteraad. Na de uitspraak van HCOB-voorzitter Sjoukje ten Broeke dat HCOB als vergunninghouder dan zou afhaken, brachten de indieners de motie niet in stemming.
 • De voorzieningsrechter in Utrecht zette vrijdag 8 oktober een streep door de opblaasbare sporthal op de Pas in Elst. Dit betekende dat hockeyclub HCOB maandag 11 oktober nog niet mocht beginnen met het aanleggen van deze sporthal. De voorzieningsrechter wees op de bezwarencommissie van Overbetuwe die donderdag 7 oktober oordeelde dat de vergunning voor de opblaashaal moest worden ingetrokken. De commissie meent dat bij het verlenen ervan onzorgvuldig is gehandeld en dat de motivering voor de tijdelijkheid en noodzaak van de hal onvoldoende zou zijn aangetoond. De voorzieningsrechter had daar ook veel vragen over. Ook stelde ze vast dat het geluidsonderzoek en het zoeken naar alternatieve locaties en waarom die zijn afgevallen ontbreekt.
 • Voetbalvereniging Spero uit Elst moet het dit seizoen zonder hoofdveld stellen. Het veld is door larven en vogels onherstelbaar verwoest en moet vervangen worden. Om het ongedierte op het complex te bestrijden trekt Overbetuwe ruim 56.000 euro uit voor het omspitten, opnieuw inzaaien en het aanleggen van een beregeningssysteem voor het veld op het sportpark in Elst.
 • Ondanks dat verschillende voetbalclubs uit Overbetuwe willen dat de voetbalvelden weer met gif worden bestreden, houdt wethouder Brigitte Faber - de Lange vast aan gifvrij groenbeheer. Hoewel het wennen is, moeten we opzoek naar werkende methoden volgens de wethouder. Duurzaam groenbeheer is volgens haar belangrijk en de gemeente moet hier het juiste voorbeeld geven. Ze wijst er op dat het geld voor het repareren van het veld bij Spero, 56.000 euro, niet uit het onderhoudsbudget voor sportvelden wordt gehaald.
 • Waar de prognoses van het middelbaar onderwijs landelijk een krimp laat zien, is dit niet te zien in Overbetuwe, Lingewaard en Lent. Hier boeken de scholen een plus. Het Lyceum in Elst groeide met 63, het Citadelcollege in Lent met 54, het OBC in Elst met 40, het OBC in Bemmel met 31 en het OBC in Huissen met 22 leerlingen. Het Westeraam in Elst en het HPC in Zetten schreven met 19 en 3 een kleine min, wat niet in de buurt komt van de landelijk voorspelde 5 procent krimp.
 • Donderdag 14 oktober zijn de parochianen uit Herveld en Andelst door het parochiebestuur van de Magdalena parochie verwittigd dat de Herveldse Willibrorduskerk voor een groot deel overeind blijft en een nieuwe bestemming krijgt als ontmoetingsruimte, mogelijk met bewoning in de vorm van studio’s. De Willibrorduskerk in Herveld is de zesde kerk die binnen de Magdalena parochie zijn functie verliest.
 • Zaterdag 25 oktober was er de eerste Romeinse dag in Elst. De gemeente Overbetuwe had de dag georganiseerd om het Romeinse verleden te vieren. En uit te dragen dat de Gallo-Romeinse tempels onder de grote kerk in Elst zijn bekroond tot Unesco werelderfgoed. Het was gezellig druk in het dorp. Vooral de markt met oude ambachten als een smid en mandenmaker trok veel bekijks.
 • Op zaterdag 13 november komt de Sint met vrijwel witte pieten (alleen met bruine vegen op het gezicht) naar Elst. Het sinterklaascomité Elst wilde die pieten vorig jaar al introduceren, maar toen ging het feest niet door vanwege de coronapandemie. In verband met de coronamaatregelen is er geen ontvangst in het stadshuis, ook het voorprogramma op het plein voor het stadshuis is geschrapt. Besloten is dat de Sint slechts een keer met de muzikanten van de Bats Mar Deurband, die sinterklaas liedjes spelen, door het dorp gaat.

 

Werk en economie

 • Bezoekers van Park Lingezegen kunnen straks houdbare producten kopen die afkomstig zijn uit het park. Deze worden verkocht in winkels vlak bij Park Lingezegen, zoals streekwinkel de Lingegaerdt in Elst, Landerij de Park in Elst, Landwinkel IJsseloord in Arnhem en Het Natuurcentrum Arnhem, onder de noemer “Heerlijk Lingezegen”. Het gaat om voedsel van zeldzame rassen die verbouwd, geplant en gefokt zijn in het tussen Arnhem en Nijmegen liggende natuurgebied. Bijvoorbeeld droge worst van de Nederlandse landgeit, vleespakketten van de blaarkop koe, brood van oude graanrassen of pruimen van de Eldense Blauwe.