Infrastructuur en mobiliteit

 • De gemeente Overbetuwe heeft vanaf begin december de GGD toestemming gegeven om extra parkeerplaatsen te creëren rond de test- en priklocatie aan de Einsteinweg in Elst. Normaal gesproken is het parkeren op de groenstroken niet toegestaan, maar Overbetuwe maakt voor dit geval een uitzondering. Het is van tijdelijke aard. Als de GGD de test- en priklocatie verlaat vervalt de toestemming. De gemeente heeft dit gedaan omdat ze topdrukte verwacht vanwege het boosterprikprogramma. De kosten voor aanleg en verwijderen zijn voor de rekening van de GGD.
 • De Raad van State ziet geen reden waarom de provincie niet nu al kan beginnen met voorbereidende werkzaamheden voor het railterminalproject nabij buurtschappen Reeth en Eimeren. De hoogste bestuursrechter wees dinsdag 7 december met een spoeduitspraak het verzoek van Koos Nijssen uit Reeth om alle werkzaamheden stil te leggen van de hand. De provincie, Rijkswaterstaat en ProRail kunnen doorgaan met een aantal grond -, natuur – en archeologische onderzoeken. Ook kan de provincie beginnen met de bouw van een vleermuistoren en het plaatsen van vleermuiskasten en nestkasten voor vogels. Die zijn nodig omdat er voor de aanleg van de terminal twee oude panden gesloopt moten worden. Verder kunnen er proefsleuven worden gegraven en bodemsonderingen worden gedaan om te kijken waar kabels en leidingen in de grond zitten en of een later geplande grondwal kan worden aangelegd zonder dat deze direct verzakt. Volgens de Raad leveren de werkzaamheden geen onomkeerbare gevolgen voor de inwoners van Reeth op en lijdt Nijssen geen schade.
 • Het Drielse veer heeft ondanks corona toch een topjaar gehad. De pont tussen Driel en Oosterbeek zette dit jaar bijna 90.000 fietsers en voetgangers over. Dat is bijna net zo veel als in de periode voor corona. In 2019 waren dat er 91.750.

 

Wonen, zorg en welzijn

 • Donderdag 9 december maakte wethouder Rob Engels van Overbetuwe bekend dat na jaren praten en onderhandelen een besluit is genomen om Oosterhout een nieuw dorpshart te geven. De Leonarduskerk wordt omgebouwd tot dorpshuis en daarnaast komen er een nieuwe sporthal, een basisschool en kleine woningen. Als de gemeenteraad er in februari ook mee instemt, wordt er in 2023 en 2024 ruim 7 miljoen euro ingestoken.
 • Inwoners van Overbetuwe en Lingewaard hebben gul gegeven aan de inzamelingsactie voor de voedselbanken. Dat had een recordopbrengst tot gevolg. In de negentien deelnemende supermarkten zijn 1263 dozen en kratten met etenswaren ingezameld. De producten hebben een winkelwaarde van 46.805 euro. Het streefbedrag was 45.000 euro.
 • Er komt in Overbetuwe voorlopig geen noodopvang voor asielzoekers. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft een aanbod voor een opvanglocatie voor veertig mensen afgewezen. Dat blijkt uit een tussen rapportage van burgemeester Patricia Hoytink-Roubos aan de gemeenteraad. Hoytink-Roubos geeft aan dat ze na deze afwijzing blijft werken aan de wens van de gemeenteraad om in Overbetuwe noodopvang te realiseren. Ook wil Overbetuwe kijken of er extra woonruimte voor statushouders kan worden gevonden.
 • Het aanbod van Overbetuwe om veertig asielzoekers op te vangen in de noodopvang is niet op inhoudelijke gronden afgewezen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bleek helemaal niet op het aanbod te hebben gereageerd. Volgens Henk Kamerbeek, woordvoerder van het COA is er iets misgegaan in de communicatie tussen de gemeente en het COA. In de enorme hectiek die er heerst heeft het COA op communicatiegebied klaarblijkelijk steekjes laten vallen. Binnenkort wil het COA samen met de gemeente gaan kijken of er toch mogelijkheden zijn.
 • Spullen uit het gesloten bejaardenhuis annex verpleeghuis De Hoge Hof in Herveld krijgen een tweede leven in Kroatië. Waaronder tien hoog-laagbedden, rolstoelen, oude keukens en kleiner spul zoals gordijnen, incontinentiemateriaal en maaltijdboxen van tafeltje dekje uit de centrale keuken. Hans Saris, die op maandag 20 december samen met vrijwilligers van 4WD-Care, het gebouw heeft leeggehaald laat het via vrachtwagens naar het door een aardbeving getroffen gebied Glina en omgeving vervoeren. Hier wordt het hergebruikt in een ziekenhuis in het nabijgelegen Sisak en door particulieren rond Glina.
 • Door de grote belangstelling voor de boosterprik werd er op 2de kerstdag op de Einsteinweg in Elst toch gevaccineerd. Naast Elst gebeurde dit ook op locaties in Arnhem, Ede en Duiven.
 • De gemeente Overbetuwe heeft de bestemmingsplanprocedure voor de nieuwe Heterense woonwijk op het voormalige NIOO-terrein aan de Boterhoeksestraat in Heteren opgestart. Daar worden 26 nieuwe woningen gebouwd, waarvan 8 in de sociale huur of 4 sociale huurwoningen en 4 sociale koopwoningen (tot 200.000 euro) of 4 midden huurwoningen met een huurprijs tot 1000 euro per maand.

 

Natuur, milieu en energie

 • Gert van Santvoort uit Someren, voormalig eigenaar van een boomkwekerij, heeft meer dan 300 appel- en fruitbomen aan Park Lingezegen geschonken. Woensdag 15 december werden deze geplant door fruitexpert Michael Witjes. Ze zijn afkomstig uit alle delen van Europa. Om de bomen goed te kunnen laten groeien was van Santvoort opzoek naar een groot stuk grond voor zijn collectie. Via onder andere Henk van Rheede, die de pruimensoort Eldense Blauwe op een aantal plekken in het park kweekt, kwam hij op het spoor van Park Lingezegen.
 • De bomen in het Hemmense bos blijven voorlopig allemaal staan. ’s Lands hoogste bestuursrechter heeft Waterschap Rivierenland verboden om direct te starten met de bomenkap. De Raad van State meent dat het omzagen van bomen onomkeerbaar en nog jaren te zien is. Bovendien had het waterschap de keuze om een volgens van Lynden minder bomen kostend tracé te accepteren.
 • Het plan voor zeven windturbines langs de A15 tussen Zetten, Andelst en Dodewaard gaat voorlopig in de wachtstand. De gemeente Overbetuwe ziet nog te veel onzekerheden. De vertraging duur enkele maanden. Overbetuwe wil eerst de nieuwe landelijke normen afwachten en in de tussentijd een aantal varianten met minder turbines onderzocht hebben. Door het gesprek met alle betrokken eind december werd duidelijk dat er veel onduidelijkheid is en dat de omwonenden zich niet gehoord voelen.

 

Financiën en bestuur

 • De gemeenten Druten, Heumen, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden en Westervoort hebben samen een oproep aan het kabinet gedaan om de verdeelsleutel van het gemeentefonds aan te passen. De herverdeling raakt gemeenten rond grotere, zijnde centrumsteden, extra hard. Volgens hen gaat het Rijk er onterecht vanuit dat centrumgemeenten als Arnhem en Nijmegen een deel van hun taken uitvoeren op het gebied van WMO en Jeugd. Alleen voor specialistische zorg gaan hun inwoners namelijk naar de grotere steden. De Raad voor het Openbaar Bestuur is het eens met hun bezwaren.

 

Onderwijs, cultuur, sport en recreatie

 • Basisscholen uit Zetten en omliggende dorpen maken voor hun gymlessen graag gebruik van leerlingen van het Hendrik Pierson College (HPC). De vraag is zelfs zo groot dat het HPC steeds vaker scholen uit de kernen als Driel en Herveld moet teleurstellen. De docenten bewegingsonderwijs houden de verrichtingen van de leerlingen tijdens de lessen in de gaten. Zij zijn ook verantwoordelijk en bereiden de lessen voor. Het ontlast de docenten van het basisonderwijs die anders zelf les zouden moeten geven. De lessen worden gegeven door HPC-leerlingen die gekozen hebben voor de richting sport en bewegen.
 • Ondanks corona kregen veel Betuwse basisscholen toch Sinterklaas op bezoek. In Zetten werd er bijvoorbeeld voor de Sint op een veilige 1,5 meter afstand gedanst, werd de Sint niet op het plein ontvangen en hield men zich verder aan de 1,5 meter regel. Ook op andere scholen in de Betuwe werd voor een gelijke setting gekozen.
 • Voetbalvereniging SVHA uit Herveld heeft vanaf begin december tot 9 januari het sportcomplex gesloten en alle activiteiten stilgelegd. Ook alle wedstrijden die van de KNVB nog wel mochten doorgaan zijn geschrapt. Voorzitter Ralph Tillman meent dat het met de huidige coronagolf niet verantwoord is open te blijven. Hij hoopt dat de activiteiten weer na 9 januari te kunnen starten.
 • Alle geplande kerstvieringen werden door het bestuur van de Betuwse Maria Magdalena Parochie geschrapt. De Rooms-katholieke gelovigen in de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard moesten het doen met het alternatief dat werd geboden: het volgen van een mis via laptop, smartphone, IPad of computer. Op grond van de richtlijnen die de bisschoppen begin december uitvaardigden ten aanzien van avondvieringen, kon de Maria Magdalena Parochie niet anders. Hetzelfde deed bijvoorbeeld ook de Sint Eusebius Parochie in Arnhem, Velp en Dieren. Al gingen daar de vieringen op 1ste en 2de kerstdag nog wel door. Vanwege de te verwachte toeloop en de 1,5 meter regel besloot de Maria Magdalena Parochie ook de vieringen op 1ste en 2de kerstdag te schrappen.
 • Omdat buiten sporten na 17.00 uur wel mag laat sportschool Everyday Fit in Elst hun leden in groepjes van vier op afspraak op de parkeerplaats voor de sportschool sporten. Elke avond kunnen er op die manier 12 mensen met instructeur sporten. Ze doen dit vooral omdat ze het belangrijk vinden contact te houden met een deel van hun leden.
 • Burgemeester Patricia Hoytink-Roubos van Overbetuwe kan aan de slag met het inventariseren van het aantal graven van oud KNIL-militairen in de gemeente. Na die inventarisatie volgt een voorstel om de Molukse oud-strijders al dan niet eeuwigdurend grafrecht te verlenen. Dit is bedoeld als eerbetoon voor hun inzet. Hoytink-Roubos kreeg die opdracht dinsdag 7 december via een unaniem aangenomen motie in de gemeenteraad.
 • Zalencentrum Driessen in Driel gaat verdwijnen. Door de coronapandemie hebben Willy en Wilhelmien Driessen besloten ermee te stoppen.
 • Overbetuwe heeft 124.000 euro vrijgemaakt voor steun aan horeca, verenigingen, cultuurinstellingen en andere ondernemingen die kosten hebben moeten maken voor het controleren van QR-codes aan de deur. Het gaat om een eenmalige subsidie die tot en met 14 januari kan worden aangevraagd. De subsidie is bedoeld voor de gemaakte kosten in de periode vanaf 22 september tot het einde van 2021. Aanvragers kunnen maximaal 1000 euro vergoed krijgen en dienen uit Overbetuwe te komen.
 • Een korte maar felle brand op het dak van de sporthal aan het Auditorium in Elst heeft naar het zich laat aanzien alleen waterschade opgeleverd in de hal. De brand brak donderdag 30 december in de middag door nog onbekende oorzaak uit op het dak van de sportzaal. De zonnepanelen die in brand vlogen zorgden vanwege de kunststofonderdelen voor een dikke zwarte rookpluim die tot ver buiten Elst te zien was. De brandweer had het vuur snel onder controle. Wanneer de sportzaal weer in gebruik kan worden genomen is nog onduidelijk.

 

Werk en economie

 • Touringcarbedrijf Betuwe Express is gestart met het werven van personeel. De vervoerder uit Herveld biedt de kandidaten een chauffeursopleiding aan. Het werven van nieuw personeel volgt op een vorig jaar doorgevoerde reorganisatie, waarbij het bedrijf afscheid nam van ongeveer 50 werknemers. Door de coronacrisis en de bijbehorende lockdown zag Betuwe Express de markt instorten en waren maatregelen onontkoombaar. Nu opnieuw een streep door veel georganiseerd busvervoer gaat, zoekt het bedrijf toch nieuw personeel.
 • Zetten krijgt geen bedrijfsinvesteringszone. Het voorstel om een verplichte reclamebelasting voor het dorpscentrum in te voeren kreeg van de middenstand en pandeigenaren te weinig stemmen. Overbetuwe wil de verplichte reclamebelasting, die in Elst al bestaat, invoeren voor Heteren en Zetten. De regeling wordt wel in Heteren ingevoerd, omdat de middenstand en pandeigenaren daar met de nieuwe opzet instemden. In Zetten stemden vooral de pandeigenaren niet in, hoewel er onder de winkeliers een ruime meerderheid was.
 • Projectgroep (H)eerlijk Lingezegen heeft een subsidie van 126.000 euro van de provincie Gelderland en de Europese Unie gekregen voor het inrichten van een verwerkingsruimte voor vlees, fruit, graan en groente. Hierdoor is de verkoop van houdbare producten afkomstig uit Park Lingezegen weer een stap dichterbij gekomen. Voor de aanvullende financiering gaat de projectgroep opzoek naar fondsen.