Dit jaar was het wat GroenLinks betreft echter wel heel onzeker. Er ligt een omvangrijk pakket aan bezuinigingsmaatregelen in het sociaal domein zonder concrete onderbouwing. Daarnaast weten we nu al dat het Rijk met aanvullende middelen komt waardoor er minder bezuinigd hoeft te worden. GroenLinks stelde daarom voor om de kadernota niet vast te stellen. Immers iets vaststellen wat nu al niet klopt is onjuist.

We hebben vorig jaar de provincie beloofd ons huishoudboekje op orde te brengen. GroenLinks heeft destijds samen met de VVD gewerkt aan een brief waarin we de provincie mee hebben genomen in de stappen die we als gemeente gaan zetten. De gehele raad heeft deze brief destijds ondertekend. In de kaderbrief die we op 6 juli in de raad hebben behandeld zouden de maatregelen moeten zijn verwerkt. Ondanks dat het college veel stappen heeft gezet is onze conclusie dat er met name in het sociaal domein er te veel onzekerheid is. Inhoudelijk is de wethouder bezig met een goede koerswijziging echter de besparing die hij heeft ingeboekt is in onze ogen onrealistisch. Gevolg daarvan is dat de financiën alleen op papier in orde zijn. We hebben in de raad een stevig debat gevoerd en breed werd de conclusie gedeeld dat we pas bij de begroting een uitspraak kunnen doen over noodzakelijke bezuinigingen. Het was dan ook heel vreemd dat alleen GroenLinks, PvdA BOB en D66 de kadernota niet wilden vaststellen. CDA, VVD, GBO en CU zeggen we stellen de kadernota wel vast maar gaan bij de begroting alles opnieuw bekijken. Een hele vreemde boodschap in onze ogen.

GroenLinks kijkt nu al uit naar de begroting. Wij verwachten van het college dat er dan een stevig fundament ligt om zo politieke keuzes te kunnen maken. We hebben bij de behandeling van de kadernota al voorstellen gedaan voor investeren in duurzaamheid en fietsen. Voorstellen die we bewaren tot de begroting; wordt vervolgt!